Yönetişim Kuralları

Vizyonumuz

Nurol Ailesi olarak yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Hedefimiz; içinde yer aldığımız sektörlerde kalitemizle ön plana çıkarak en iyi olabilmek, ülkemiz için en yüksek toplumsal ve ekonomik değeri yaratabilmektir.

Misyonumuz

Yarım asrı aşan süredir ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde edindiğimiz iş tecrübesinin doğruladığı ilkelerle oluşturduğumuz sağlam yapıyı, geleneklere bağlı, aynı zamanda yenilik ve gelişmelere açık olarak gelecek kuşaklara taşımak, toplumdan ve çalışanlarımızdan aldığımız güçle en iyi şekilde mal ve hizmet üretmektir.

Değerlerimiz

 • Kalite, Güven, İtibar
  50 yıllık köklü geçmişimize ait itibarımız, kalite ve güven üzerine inşa edilmiştir. Taahhüdümüz; tüm projeleri hatasız ve zamanında teslim etmek, sağlam ve nitelikli iş çıkartmak, en güvenilir mal ve hizmeti üretmektir. Bunları gerçekleştirirken dürüstlükten, doğruluktan ve tutarlılıktan asla taviz verilmez. Hiç durmaksızın gücümüz yettiğince çalışmak, yüksek başarıyı hedeflemek ve hep daha ileriye ulaşmak, en vazgeçilmez ilkemizdir.
 • Geleneklere Bağlılık Ve Yeniliklere Açıklık
  Yarım asırlık bu sağlam çatı altında gelenek yenilikle birleştirilir. Köklü ve kalıcı değerlerimizden oluşan temel üzerine, çağdaş ve ilerici yaklaşımları özenle yerleştirerek yaratırız geleceğimizi. Sürekli öğrenen ve gelişen yapımızla çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize görünür katkılar sağlamak için çalışırız.
 • Eşitlik, Adalet, Vefa
  En küçük başarımız bile, bir tek insanın eseri olamayacak kadar büyüktür. İnsanların büyük işleri ancak birbirlerine güvenip dayanarak başarabildikleri gerçeğinden hareketle, yöneticilerimiz ve Topluluğumuz bünyesindeki tüm çalışanlarımız bir aile olarak birbirlerine kenetlenmişlerdir. Nurol Ailesinin tüm fertleri, yapı taşı sevgi – saygı – özveri olan güçlü bir ekip ruhuna sahiptirler.
 • Toplumsal Fayda
  Toplumun bir parçası olduğumuzun farkındalığıyla, şirket hedefleri ile ülke ve toplum çıkarlarının uyum içinde olmasına özen gösteririz. Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için, sosyal ve toplumsal görev bilinci içinde üzerimize düşen yükümlülükleri araştırır ve bunları en faydalı olacak şekilde yerine getiririz.
 • Çevreye Saygı
  Şirket kültürümüzün en temel ilkelerinden biri; tüm iş süreçlerimizde doğanın korunmasının ve ekolojik düzene fayda sağlanmasının, gelecek kuşakların yaşam kalitesinin arttırılması için birincil öncelik olduğunun bilinciyle hareket etmektir.

Yönetişim Kuralları

Etik, en basit anlamıyla; insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını inceler. İş etiği ise, iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ilkeler bütünüdür.

Nurol Holding Anonim Şirketi ve Topluluk Şirketleri (bu metinde birlikte “NUROL” olarak ifade edilecektir) için hazırlanan bu Yönetişim Kuralları; tüm iş ilişkilerimiz ve işlemlerimize temel teşkil eden düşünce ve davranışlarımız ile bu konularda yerleşmiş standartlarımızdan oluşur. Bu kurallar aynı zamanda tüm faaliyet alanlarında uyulması gereken risk yönetimi, çalışma ilkeleri, etik davranış esasları ve iç kontrolleri belirleyen politikaları açıklamaktadır. Politikalar ve Uygulama Esasları ile birlikte bu doküman, Yönetişim Kuralları’nı oluşturur ve herkesin çalışma şeklini belirleme açısından çok önemlidir.

Nurol Holding A.Ş ve Topluluk Şirketlerinin tümünü, bunlar adına hareket eden üçüncü kişileri ve çalışanlarını kapsayan, ortak çalışma prensiplerimiz ve ilkelerimizi oluşturan bu Yönetişim Kuralları (“Nurol Etik Kodu”) tüm faaliyetler ile iş ve işlemlerimizde çalışanlara yol gösterici niteliktedir.

Etik İhlal Bildirimi

Nurol Holding A.Ş. Etik Yetkilisi Dikkatine / etik.bildirim@nurol.com.tr                                                                                       Arjantin Cad. No:7 GOP 06680 ANKARA / (312) 455 10 05

ÜST