Genel Müdür: A. Yaşar HAFIZ         www.nurolenerji.com.tr

Türkiye'nin çevreye duyarlı, sürdürülebilir, kaliteli ve yeterli düzeyde enerji temini ile kalkınma hedeflerine ulaşabileceğinin bilincinde olan Nurol Holding; müteahhitlik ve altyapı projelerinin yanı sıra, enerji sektöründe de çalışmalarını sürdürmektedir.

Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş., Türkiye enerji sektöründe üretim özelleştirmeleri ve yeniden yapılanma faaliyetlerinin sürmekte olduğu dönemde, sektördeki faaliyetlerine bağımsız enerji üreticileri arasında yer alacak şekilde devam etmektedir. Bu amaç doğrultusunda, şirket; hidro, doğal gaz, kömür, güneş ve rüzgar gibi değişik kaynaklara dayalı çeşitli enerji santralı projelerini gerçekleştirmek üzere yoğun bir çalışma içindedir.

Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş., finansman ve bilgi birikiminin önemli etken olduğu enerji projelerinde yerli ve yabancı ortaklıkların  yaratacağı sinerjiyi de önemsemektedir. Bu konuda, yerli ve yabancı enerji şirketleri ile işbirliği veya bilgi alışverişine dayalı çalışmalar sürdürülmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önem ve payının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hak ettiği yeri alacağına olan inancımızdan ve özellikle hidroelektrik santralleri inşaatı alanındaki tecrübemiz ve bilgi birikimimiz nedeniyle, yenilenebilir enerji projeleri ayrı bir önem taşımaktadır.

Diğer bir yerli ortakla kurulan “Enova Enerji Üretim A.Ş.”’nin 63 MW kapasiteli Ceyhan HES projesi 2010 yılında işletmeye açılmış olup, elektrik ticareti faaliyetlerini de yürütmektedir. Ayrıca 2012 yılında, özelleştirme ihalesi kazanılarak 10,8 MW kurulu gücündeki Göksu HES üretim portföyüne eklenmiştir.

Şirketimiz, özellikle Yenilenebilir Enerji projeleri geliştirilmesi konusunda çalışmalar sürdürmekte olup, Türkiye için diğer önemli bir enerji kaynağı olan LNG projeleri üzerinde de çalışmaktadır. Ayrıca, Nurol Şirketler Topluluğu'nun yurt dışında yaptığı başarılı çalışmalar ve kazandığı uluslararası tecrübelerden hareketle diğer bölge ülkelerindeki enerji projelerinde rol almak için çaba sarf etmektedir.

Telefon   : 0312 455 1880

Faks         : 0312 455 1885

E-Posta   : info@nurolenerji.com.tr

Web Site : www.nurolenerji.com.tr

Adres:  Karum İş Merkezi İran cad.    No:  21/430 Kavaklıdere
06680 Çankaya / Ankara

ÜST