Genel Müdür: Engin AYKOL         www.nurolmakina.com.tr

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. (Nurol Makina) başta Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet Teşkilatımız olmak üzere yurt içi ve yurt dışı birçok son kullanıcının taktik tekerlekli zırhlı araç ve özel amaçlı platform ihtiyaçlarının karşılanması konusunda giderek daha da kritik bir çözüm ortağı olma yolunda ilerlemektedir. Nurol Makina, son kullanıcıların zırhlı araçların tüm ömür döngüsü ihtiyaçlarını göz önüne alarak tasarım aşamasından satış sonrası destek hizmetlerine kadar entegre bir çözüm paketi oluşturmaktadır. Söz konusu entegre çözüm paketi kapsamında aracın operasyonel etkinliğinin ötesinde aracın idame edilmesine yönelik lojistik harcamalarının asgari seviyede tutulması ancak maksimum verim sağlanacak şekilde ve minimum sürelerde yapılması hedeflenmektedir.

Kullanıcı gereksinimlerine uygun özgün tasarımları ile sektördeki öncülerden biri olan Nurol Makina, tasarım ve mühendislik gücünü sürekli olarak geliştirmekte, savunma sektörümüze yeni tasarımlar ve teknolojiler sunmaktadır. Nurol Makina Entegre Tasarım ve Mühendislik Yönetimi Sistemi ile farklı disiplinlerde eş zamanlı tasarım ve mühendislik faaliyetlerini sağlamaktadır. Mekanik, hidrolik, pnömatik system tasarımlarının yanı sıra, kontrol sistemleri ile elektrik/elektronik sistem tasarımları ve yazılım geliştirme alanlarındaki faaliyetler, tecrübeli personel ile sürdürülmektedir.

Nurol Makina, mühendislik ve tasarım faaliyetlerini, prototip laboratuvarları ve entegrasyon alanlarının da bulunduğu Ar-Ge Merkezi'nde yürütmektedir. Ortak tasarım merkezi yapısı ile sistem mühendisliği ve tasarım ekipleri arasındaki koordinasyon arttırılmış ve sinerji sağlanmıştır. Prototip üretim ve entegrasyon çalışmaları için gerekli altyapı ve donanıma sahip elektronik kontrol sistemleri yazılım uygulama laboratuvarı ile, prototip ve üretim hatları ayrılmış olup, tasarım ekipleri için "Bilmesi Gereken" prensiplerinin uygulandığı yaratıcı bir çalışma ortamı oluşturulmuştur.

Sistem Mühendisliği süreçlerine uygun olarak yürütülen tasarım ve geliştirme faaliyetleri, farklı disiplinlerdeki tasarımların koordineli olarak bir arada yürütülmesini ve sistem gereksinimlerinin güvence altına alınmasını sağlamaktadır.

Sistem Mühendisliği çalışmaları kapsamında, gereksinim analizi çalışmaları, sistem seviyesi tasarım faaliyetleri, ara yüz kontrol çalışmalarının yanı sıra elektrik elektronik system tasarımları, yazılım tasarımları ve sistem seviyesi entegrasyon faaliyetleri yürütülmektedir. Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetiminin iç içe geçmiş birbirini tamamlayıcı görevler ve sorumluluklara sahip bütünleşik organizasyon yapısı sayesinde Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi faaliyetleri Sistem Yaşam Döngüsü boyunca birleştirilmiştir.

Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi faaliyetleri ile disiplinler arası iletişim eksiksiz sağlanmakta ve öngörülen takvim, kalite ve bütçe içerisinde, sözleşme gereklerinin eksiksiz karşılanarak başarıyla tamamlanması garanti altında alınmaktadır. Nurol Makina, geliştirdiği ve ürettiği tüm ürünlerde, mühendislik ve teknolojinin imkânlarını en etkin şekilde kullanarak sektörün gereksinimlerini ve kullanıcının beklentilerini maksimum düzeyde sağlamayı Kalite Politikası olarak benimsemiştir.

Nurol Makina, TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 şartlarına uygun Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001:2014 şartlarına uygun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahiptir. Kalite güvence faaliyetleri, savunma sanayiinin yüksek kalite beklentilerinin bilinciyle tasarım aşamasından teslimat aşamasına kadar uluslararası kalite ve askeri standartlara uygun olarak yürütülmektedir. Kalite Güvence, giriş kalite kontrollerinden son ürün kontrollerine kadar ölçüsel boyut kontrol ekipmanları (CMM), tahribatsız muayene altyapısı ve alanında sertifikalı uzman personeli ile kalite kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Üretilen platformların hareket kabiliyeti testleri Nurol Makina bünyesinde yer alan test parkuru ve havuzunda gerçekleştirilmektedir.

Nurol Makina, üretim faaliyetleri kapsamında gerekli imalat resimleri hazırlamakta, özel şablon ve fikstürler tasarlamakta, askeri standartlara ve kalite isteklerine uygun üretimler, Nurol Makina altyapısında yer alan CNC tezgahlar, lazer ve plazma kesme tezgahları, yatay ve dikey torna tezgahları, çeşitli kapasitelerdeki hidrolik ve eksantrik presler, aliminyum ve zırh çeliği kaynak ekipmanları dahil olmak üzere robotik kaynak sistemleri ile gerçekleştirilmektedir. Altyapı kapsamında malzeme hazırlama, ısıl işlem ve modern boyama ünitesi de yer almaktadır. Nurol Makina’nın tasarımını ve kalifikasyonunu tamamladığı araçlar ve özel amaçlı platformlar yeni montaj hatlarında teslimata hazır hale getirilmektedir. Nurol Makina, ürünün tasarımı safhasından başlayan ve ömür devri boyunca devam eden lojistik destek konsepti kapsamında, ürünün ömür devri boyunca ihtiyaç duyulacak entegre lojistik destek ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlaması ve eksiksiz sağlanmasına yönelik çözümler oluşturmaktadır.

Kullanıcıdan gelen geri bildirimlere gösterilen hassas yaklaşım ve sistemlerin ömür devri boyunca sağlanan bakım onarım hizmetleri, Nurol Makina’nın güvenilir bir üretici ve çözüm ortağı olduğunu kanıtlamakta, kullanıcı memnuniyetinin artmasında önemli yer tutmaktadır. Nurol Makina tarafından teslim edilen araçlar güvenlik güçleri tarafından kullanılmış ve kullanıcıdan gelen olumlu geri beslemeler kapsamında yeni siparişler alınmıştır.

EJDER YALÇIN 4X4 ZIRHLI MUHAREBE ARACI

EJDER YALÇIN 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı Nurol Makina tarafından, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin BEKA, meskûn mahal ve kırsal alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekât ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen, mayın ve EYP'lere karşı yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip, harekât sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platformdur. Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilmekte ve bu sayede farklı uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebilmektedir. EJDER YALÇIN 4x4; Sınır Gözetleme ve Güvenlik Aracı, Keşif Aracı, Taktik Füze Taşıma/Fırlatma Aracı, Komuta-Kontrol Aracı, Hava Savunma Aracı, Muharebe Aracı, Personel Taşıyıcı Araç, KBRN Keşif Aracı, Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı ve Zırhlı Ambulans gibi kullanıcının değişik harekât ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunmaktadır. EJDER YALÇIN birçok ülkede zorlu testlerden geçerek tümünü başarıyla tamamlanmıştır.

EJDER KUNTER ÖZEL AMAÇLI PLATFORM

Nurol Makina tarafından özgün olarak tasarlanan EJDER KUNTER tam bağımsız süspansiyon sistemine ve 4x4, 6x4 ve 6x6 çekiş özelliklerine sahip bir platformdur. Üstün arazi performansı ile yalnızca meskûn mahallerde değil kırsal alanlarda da her türlü arazi şartlarında hizmet verebilen EJDER KUNTER, balistik korumaya sahip ergonomik ön kabiniyle de kullanıcının görevlerini güven ve yüksek performansla yerine getirmesine olanak sağlamaktadır. Nurol Makina'nın özgün tasarımı olan EJDER KUNTER'in sistem tasarımı kullanıcı istekleri doğrultusunda konfigüre edilebilmekte, silah kulesi entegrasyonu ve özel platform çözümleri sunulabilmektedir. EJDER KUNTER askeri, iç güvenlik ve sivil kullanımlara uygun bir şekilde uyarlanabilmektedir. Uzun şasi seçeneklerinin yanı sıra çift kabin uygulaması da mevcuttur.

YÖRÜK 4x4 ZIRHLI MUHAREBE ARACI

YÖRÜK 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı, Nurol Makina ve San. A.Ş. tarafından tasarlanmış, V yapılı monokok gövde ve özgün bir şasiye sahiptir. Aktarma organları ve alt yürüyüş sistemlerinde yapılan en son iyileştirmeler, aracı çeşitli koşullarda son derece hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek kılmaktadır. Aracın düşük ağırlığı ve mayın, balistik koruması, kullanıcılarına bugünün en agresif ve asimetrik tehditlerinde yüksek beka sunmasının yanı sıra, operasyonlarda aracı üstün kılmaktadır. Optimum performans ve çoklu göreve hazırlıklı olma özellikleri amacıyla tasarlanmış, muharip birliklere silah sistemleri taşıyıcılığından keşif görevlerine kadar bir dizi yetenekler sunmaktadır. Gelecek nesil tasarım ve özelliklere sahip YÖRÜK 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı, ölçeklendirilebilir zırh ile kompozit malzemenin mükemmel birleşiminden oluşmaktadır. Farklı koruma ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunabilmesinin yanı sıra farklı silah sistemlerinin entegrasyonuna imkân sağlamaktadır. Düşük ağırlık merkezi sayesinde üstün bir yol tutuş sunar.

EJDER TOMA 4X4 TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE ARACI

EJDER TOMA; güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara süratli ve etkin bir şekilde müdahale etmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış ve üretilmiş, özgün askeri şase ve 4x4 hareket kabiliyetine sahip, tam bağımsız süspansiyonlu bir araçtır. Nurol Makina tarafından özgün olarak tasarlanan EJDER TOMA, üstün yol ve arazi performansı ile kentsel ve kırsal alanlar ile sınır bölgelerinde asayiş ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Ejder TOMA aracında kullanılan tüm araç ve görev donanımı elektroniği ve yazılımı Nurol Makina tarafından özgün olarak geliştirilmiş olup, envanterde olan araçlar dahil, aşağıda verilen ilave isterler araç üzerine minimum maliyet ve süre ile sonradan ilave etmek mümkündür. Nurol Makina'ya ait özgün tasarım ve üretim su topu sistemi 60 metre menzile sahip olup, dikeyde -15 derece yatayda ise +60 derece aralığında püskürtme sağlar. Ejder TOMA, göl ve kuyulardan su çekme kabiliyetine sahiptir.

ILGAZ II İÇ GÜVENLİK ARACI

ILGAZ II, Nurol Makina tarafından, özel harekât birlikleri, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskûn mahal ve kırsal alanlarda kamu düzenini tesis etme, ani müdahale, yasadışı gösteri ve toplumsal olaylara müdahale etmek maksadıyla tasarlanmış özgün bir platformdur. ILGAZ II’nin tasarımı ve geliştirilmesinde personelin koruma gereksinimleri dikkate alınmış ve güven içinde kullanım sağlayacak bir platform üretilmiştir.

ILGAZ II; Ambulans, Tank Savar Aracı, Muharebe Aracı, Komuta ve Kontrol Aracı, Keşif ve Gözetleme Aracı, Terörle Mücadele Aracı, İç Güvenlik Aracı ve Olay Yeri İnceleme Aracı gibi kullanıcının değişik ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunmaktadır. ILGAZ II kullanıcılarına, 4x4 ve 4x2 olmak üzere farklı sürüş modları sunmaktadır. Hızlı ve kolay bakım sağlamasının yanı sıra çeşitli hafif silah kulerinin entegrasyonu mümkündür.

Telefon   : 0312 470 30 00

Faks        : 0312 470 30 06

E-Posta   : info@nurolmakina.com.tr

Web Site : www.nurolmakina.com.tr

Adres : Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi Avrupa Hun Caddesi No:6
Sincan 06935 ANKARA

ÜST