Nurol Eğitim Kültür Ve Spor Vakfı

Nurol Eğitim, Kültür ve Spor Vakfı 1996 yılında Çarmıklı Ailesi tarafından kurulmuş olup, milli kültürümüzün geçmişle bağlarını koruyarak gelişmesi ve ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşarak, uluslararası düzeyde layık olduğu yeri alması yolundaki çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ankara merkezli olarak yapılanmış bulunan Nurol Vakfı, kurucuları Nurettin Çarmıklı, Erol Çarmıklı ve Mehmet Oğuz Çarmıklı kardeşlerin ayni sermaye olarak verdikleri gayrimenkuller ve nakdi bağışlarla finansman ihtiyacını karşılamakta olup, ek olarak portföyündeki varlıkların getirileri ve Nurol Topluluk Şirketleri’nden her yıl yapılan aktarımlarla çalışmalarını yürütmektedir. Yarım asrı geçen şirket kültürünün ve sahip olduğu değerlerinin doğal bir parçası olarak toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlere de önem veren Nurol, daha iyi bir gelecek yaratma yolunda çağdaş eğitime, spora, kültür ve sanata destek verme amacını sürdürmektedir.

Vakfın yönetimi, kuruluş sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda Mütevelli Heyet Üyeleri tarafından alınan kararların beş üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasıyla gerçekleşmektedir.

Vakıf, gelecek nesillere karşı sorumluluğunun bilincinde olarak, gençlerin eğitim ve kültürel gelişimine ağırlık vermek üzere yaptığı katkıların sürdürülebilir fayda sağlamasına büyük önem vermektedir. Bu anlamda maddi olanakları yetersiz başarılı öğrencilere çeşitli eğitim kademelerinde burs olanağı tanınarak yardımda bulunulmakta ve eğitim durumları yakından takip edilmektedir.

Vakıf bünyesinde, Türkiye’nin dört bir yanında okullar, kütüphaneler, spor, eğitim ve kongre salonları, sinema ve tiyatro gibi kültürel binaların donanımı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte inşa edilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanmış olup, Türk Milleti’nin hizmetine sunulmaya bugün de devam edilmektedir.

Milli değerlerimizin korunması, tanıtılması ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla yayınlanan kitap ve belgesel filmlerin hazırlanmasında finansman desteği sağlayan Nurol Vakfı, hazırladığı sanatsal ve kültürel projeleriyle de bunların geniş kitlelere ulaşmasında da etkin rol üstlenmiştir.

1992 yılından bu yana Ankaralı sanatseverlerle çağdaş sanatı ve sanatçıyı buluşturan Nurol Sanat Galerisi, Özgün Sanatçıların eserlerinin sergilendiği ve ayrıca genç yeteneklerin keşfedilerek kendilerini tanıtma olanağı buldukları bir mekan olarak varlığını sürdürmektedir.

Galeri, açtığı sergiler yanında düzenlediği sanatsal atölye çalışmaları, söyleşiler, imza günleri ve panellerle de başkentin nitelikli ve tercih edilen kültür ve sanat ortamı haline gelmiştir.

Nurol Vakfı tarafından desteklenmekte olan Osmanlı tarihi araştırmacısı, yazar ve müzikolog Emre Aracı, gerek kitap ve albümleri gerekse dünyanın dört bir yanında verdiği konferans ve konserleriyle ülkemizi müzik alanında başarıyla temsil etmektedir.

ÜST