Nurol Eğitim Kültür Ve Spor Vakfı

ÇARMIKLI Ailesi, yarım asrı geçen şirket kültürünün ve sahip olduğu değerlerinin doğal bir parçası olarak, Türk Ulusunun çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması ve aşması, bu süreçte milli kültürün geçmişle bağını koruyarak gelişmesi ve uluslararası düzeyde layık olduğu yeri alması yolundaki çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla 1996 yılında NUROL Eğitim, Kültür ve Spor Vakfı'nı kurmuştur.

Nurettin Çarmıklı, Erol Çarmıklı ve Mehmet Oğuz Çarmıklı kardeşlerin ayni sermaye olarak koydukları gayrimenkuller ve nakit bağışlarıyla kurulan NUROL Vakfı, portföyündeki varlıklarının getirilerine ilave olarak Nurol Topluluk Şirketleri'nden sağlanan finansman desteği ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vakfın yönetimi, kuruluş sözleşmesi doğrultusunda Mütevelli Heyet üyeleri tarafından alınan kararların beş üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasıyla gerçekleşmektedir.

Kurulduğu günden bu yana, öncelikle toplumun eğitim ve kültürel gelişimine destek olmak üzere yapılanan VAKIF, sosyal sorumluluk bilinci içinde faaliyetlerini yoğunlaştırmış, sürdürülebilir fayda sağlamayı amaç edinmiştir. Bu anlamda maddi olanakları kısıtlı başarılı öğrencilere çeşitli eğitim kademelerinde burs olanağı sağlanarak yardımda bulunulmaktadır. Çağdaş eğitimin sağlıklı nesiller yetişmesindeki öneminin farkında olarak amaçları doğrultusunda ürettiği sanatsal ve kültürel projeleriyle de faaliyetlerin geniş kitlelerle paylaşımına önem verilmektedir.

NUROL Vakfı, eğitime destek faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında okullar, kütüphaneler, spor, eğitim ve kongre salonları, sinema ve tiyatro gibi kültürel binaları tefrişatı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamış ve Türk Milletinin hizmetine sunmuştur.

VAKIF eğitime olan katkıları yanında, ülkemizin sanatsal, kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkmak, korumak ve geliştirmek amacına yönelik çeşitli projelerde yer almış ve yapılan çalışmaları destekleyecek birçok alanda faaliyet göstermiştir. Kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın artırılması, milli değerlerimizin korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla yayınlanan kitap ve belgesel filmlerin hazırlanmasında finansman desteği sağlayan Vakıf, bunların geniş kitlelere ulaşmasına da aracılık etmiştir.

Osmanlı tarihi araştırmacısı, yazar ve müzikolog Emre Aracı daimi olarak Nurol Vakfı tarafından desteklenmekte ve gerek albümleriyle gerekse dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerle ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. 1992 yılından bu yana Ankara'lı sanatseverlerle sanatı ve sanatçıyı buluşturan NUROL Sanat Galerisi'nde özgün sanatçıların eserleri sergilenmekte ve ayrıca genç yetenekleri keşfederek kendilerini tanıtma olanağı verilmektedir. Galeride sergilenen eserler daha sonra Bodrum OASİS'deki Sanat Galerimizde sanatseverlerin beğenisine sunulmaktadır. Nurol Sanat Galerisi, sergiler yanında düzenlediği sanatsal çalışmalar, söyleşiler, imza günleri, panellerle de Başkentin nitelikli ve tercih edilen bir kültür ve sanat ortamıdır.

ÜST