Nurol Eğitim Kültür Ve Spor Vakfı

1996 yılında ÇARMIKLI AİLESİ tarafından kurulmuş bulunan NUROL EĞİTİM, KÜLTÜR ve SPOR VAKFI milli kültürümüzün geçmişle bağlarını koruyarak gelişmesi ve ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşarak uluslararası düzeyde layık olduğu yeri alması yolundaki çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

 

Ankara’da yapılanmış bulunan NUROL VAKFI, kurucuları Nurettin ÇARMIKLI, Erol ÇARMIKLI ve Mehmet Oğuz ÇARMIKLI kardeşlerin ayni sermaye olarak verdikleri gayrimenkuller ve nakdi bağışlarla finansman ihtiyacını karşılamakta olup, ek olarak portföyündeki varlıkların getirileri ve Nurol Topluluk Şirketleri’nden her yıl yapılan aktarımlarla çalışmalarını yürütmektedir. Yarım asrı geçen şirket kültürünün ve sahip olduğu değerlerinin doğal bir parçası olarak toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlere de önem veren NUROL daha iyi bir gelecek yaratma yolunda çağdaş eğitime, spora, kültür ve sanata destek verme amacını sürdürmektedir.

VAKFIN yönetimi, kuruluş sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda Mütevelli Heyet üyeleri tarafından alınan kararların beş üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasıyla gerçekleşmektedir.

NUROL VAKFI, sosyal sorumluluk bilinci içinde gençlerin eğitim ve kültürel gelişimine ağırlık vermek üzere yaptığı katkıların sürdürülebilir fayda sağlamasına önem vermektedir. Bu anlamda maddi olanakları yetersiz başarılı öğrencilere çeşitli eğitim kademelerinde burs olanağı tanınarak yardımda bulunulmakta ve eğitim durumları yakından takip edilmektedir.

VAKIF bünyesinde, Türkiye’nin dört bir yanında okullar, kütüphaneler, spor, eğitim ve kongre salonları, sinema ve tiyatro gibi kültürel binaların donanımı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte inşa edilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanmış olup Türk Milletinin hizmetine sunulmaya bugün de devam edilmektedir.

Milli değerlerimizin korunması, tanıtılması ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla yayınlanan kitap ve belgesel filmlerin hazırlanmasında finansman desteği sağlayan NUROL VAKFI, hazırladığı sanatsal ve kültürel projeleriyle de bunların geniş kitlelere ulaşmasında da etkin rol üstlenmiştir.

 

NUROL VAKFI tarafından desteklenmekte olan Osmanlı tarihi araştırmacısı, yazar ve müzikolog Emre Aracı, gerek kitap ve albümleri gerekse dünyanın dört bir yanında verdiği konferans ve konserleriyle ülkemizi müzik alanında başarıyla temsil etmektedir.

1992 yılından bu yana Ankara’lı sanatseverlerle çağdaş sanatı ve sanatçıyı buluşturan NUROL SANAT GALERİSİ özgün sanatçıların eserlerinin sergilendiği ve ayrıca genç yeteneklerin keşfedilerek kendilerini tanıtma olanağı buldukları bir mekan olarak varlığını sürdürmektedir.

 

GALERİ, açtığı sergiler yanında düzenlediği sanatsal atölye çalışmaları, söyleşiler, imza günleri ve panellerle de Başkentin nitelikli ve tercih edilen kültür ve sanat ortamı haline gelmiştir.

ÜST