Nurol Holding A.Ş.

NUROL Holding, 1966 yılında ana faaliyet konusu inşaat ve taahhüt olarak kurulmuş bulunan NUROL İnşaat şirketiyle başlayan ve ilerleyen tarihlerde değişik sektörlerde verimlilik ve kalite ön planda tutularak kurduğu şirketleriyle birlikte gerçekleştirdiği yatırımlarla büyüyüp gelişmekte olan bir topluluktur.

HOLDİNG kurucuları Nurettin, Erol ve M. Oğuz ÇARMIKLI kardeşler; yönetimlerinde sürdürülen inşaat ve taahhüt sektörü başta olmak üzere savunma sanayi, madencilik, gayrimenkul yatırım, finans, turizm, enerji, ticaret ve hizmet gibi birçok farklı sektörde yapılanmış olan şirketler tarafından yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Çarmıklı Ailesi yarım asrı aşan ticari geçmişi ve tecrübesiyle yarattığı üstün marka kalitesiyle, geleneklere olan bağlılığını koruyan ve aile değerleriyle şirket değerlerinin uyumlu kılınmasına azami özen göstererek çağa uygun adımlarla ilerleyen Türkiye’nin önde gelen gruplarından birinin sahipleridir.

Kurulduğu günden bu yana NUROL adına layık bir şekilde yurt içinde faaliyetlerine devam ederken, yurt dışında da evrensel değerlerden ödün vermeden ülkemizin adını en iyi şekilde temsil ederek başarılı projelerde yer almaya özen göstermektedir. Öncelikli amacı kırka yakın iştirak, bağlı ortaklık, şube ve proje ortaklığı ve on beş bine yaklaşan çalışanlarıyla birlikte kapasitesini maksimum seviyede kullanmak ve dengeli bir portföy ile risklerini iyi yöneterek ülke ekonomisine istihdam ve katma değer yaratmaktır.

1989 yılında yeniden yapılandırılan NUROL Holding çatısı altında faaliyet gösteren NUROL Şirketler Topluluğu’nun amiral gemisi NUROL İnşaat’ın faaliyet sahası Cezayir, Fas, Libya, BAE, Katar, Suudi Arabistan, Gürcistan, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Irak, Afganistan‘a kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olan yirmiye yakın ülkeyi kapsamaktadır. (*)

Türk Savunma Sanayii’ne ileri teknolojik alt yapısı ile yüksek üretim kapasitesine sahip modern fabrika ve tesislerinde hizmet veren NUROL Makina, NUROL Teknoloji, FNSS ve NUROL BAE Systems (BNA) Şirketleri de sektörün talepleri doğrultusunda etkin, güvenilir, yenilikçi ve özgün tasarım, mühendislik ve üretim faaliyetlerine devam etmekte olup kullanıcı taleplerine uygun entegre çözüm paketleri üretmektedir.

(*) Belirtilen ülkelerdeki projeler herhangi bir yaptırım kararı uygulanmadan önce gerçekleştirilmiştir.

TÜMAD Madencilik, 2011 yılında faaliyetlerine başlamış olup, maden sahalarında doğaya, çevreye, insana saygılı olarak ileri düzeyde aramalar yaparak; ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevre koruma ile bütünleştiği sürdürülebilir maden projeleri ile ülkenin önemli altın üreticileri arasında yer almıştır.

Yönetimi, kurumsal yönetişim prensipleri dahilinde Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarına bağlı Koordinatörlükler ve bağlı şirketlerinde Genel Müdürler tarafından sağlanan Topluluk Şirketlerinin kontrol, koordinasyon ve denetim faaliyetleri HOLDİNG merkezinden gerçekleştirilmektedir. HOLDİNG ile birlikte savunma sanayi grup şirketleri başta olmak üzere, madencilik, enerji, turizm, ticaret ve hizmet sektörüne ait şirketlerin merkezi yapılanması Ankara’da olup NUROL İnşaat, Nurol GYO ve NUROL BANK şirketleri İstanbul merkezli olarak konumlandırılmıştır. Stratejik hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlarını değişimlere göre yenileyerek sürdürülebilir büyüme başarısını gösteren NUROL, yer aldığı sektörlerde sağlam temellere dayanan varlığını koruyarak yurt içi ve yurt dışında yatırımlarına daha güçlü bir yapıyla devam etme yönünde hedefler belirlemektedir.

NUROL Holding’in 31 Aralık 2020 itibarıyla konsolide aktif büyüklüğü aynı dönem itibarıyla grubun cirosu yaklaşık 9 milyar TL olarak gerçekleşmiş, 2021 yılı hedefi ise 12 milyar TL olarak planlanmıştır. 2021 yılı için hedeflerimiz dünyadaki salgın nedeniyle ortaya çıkan belirsizliklerin devam etmesi durumunda gelişmeler doğrultusunda yeniden değerlendirilerek revize edilebilecektir.

Nurol; Ticari faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal sorunların çözümüne ve çağdaş yaşam standartlarının gelişmesine yönelik stratejiler belirlemekte ve çeşitli projelerde yer almaktadır. Topluluk şirketleri tüm çalışanlarıyla birlikte kurumsal sosyal sorumluluk farkındalığıyla insana ve çevreye olan duyarlılığı ön planda tutarak topluma hizmet etmeyi görev kabul etmişlerdir.

Çarmıklı Ailesi tarafından kurulan Nurol Eğitim Kültür ve Spor Vakfı ise kurulduğu günden bugüne ülke kalkınmasında önemli rolü olan eğitim başta olmak üzere kültür ve sanatın gelişmesine destek olarak ülke değerlerini artırmaya yönelik faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

Nurol Şirketler Topluluğu olarak kurumsal politikalarımız gereğince, kuruluşumuzdan bu güne çevre, çalışma standartları, insan hakları alanlarındaki Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde belirtilen gereklilikleri yerine getirerek bu alanlardaki uygulama seviyesini yükseltmeye devam ediyoruz. Sürekli iyileştirme prensibi ile gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin sadece Topluluk Şirketlerimiz için değil, kökten bir dönüşüm ile ülke ekonomisinin gelişimine de yaratacağı katkının bilinciyle değer zinciri etkileşiminin sürekliliğine önem veriyoruz. Şirketlerimizin sürdürülebilirlik hedeflerini şeffaflık ilkesi ile ortaya koyarak siz değerli paydaşlarımızla paylaştığımız Sürdürülebilirlik Raporlarımızı web sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ÜST