Nurol Holding A.Ş.

NUROL Grubu, 1966 yılında kurulmuş olan NUROL İnşaat şirketiyle başlayan ve ilerleyen tarihlerde farklı sektörlerde verimlilik ve kalite anlayışını ön planda tutularak yapılandırdığı şirketleriyle birlikte gerçekleştirdiği yatırımlarla büyüyüp gelişmekte olan bir topluluktur.

NUROL Holding, Nurettin, Erol ve M. Oğuz ÇARMIKLI kardeşlerin yönetiminde 1989 yılında kurulmuş olup, faaliyetlerini sosyal sorumluluk anlayışı içinde ve bu konudaki önceliklerini toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak sürdürmektedir. Çarmıklı Ailesi yarım asrı aşan ticari geçmişi ve bilgi birikimiyle yarattığı üstün marka kalitesiyle, geleneklere olan bağlılığını koruyan ve aile değerleriyle şirket değerlerinin uyumlu kılınmasına azami özen göstererek çağa uygun adımlarla ilerleyen Türkiye’nin önde gelen gruplarından birini yönetmektedir.

NUROL, kurulduğu günden bu yana yerel ekonominin gelişmesine katkıda bulunarak yurt içinde faaliyetlerine devam ederken, yurt dışında da evrensel değerlerden ödün vermeden ülkemizin adını en iyi şekilde temsil ederek başarılı projelerde yer almaya özen göstermektedir.

Holding, 40’ı aşkın bağlı ortaklıkları ve iştirakleri aracılığıyla başta inşaat ve taahhüt sektörü olmak üzere savunma sanayi, madencilik, gayrimenkul yatırım, finans, turizm, enerji, ticaret ve hizmet gibi birçok farklı sektörde yapılanmış olan şirketleri tarafından yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermektedir. Öncelikli amacı sayıları on bini aşan çalışanlarıyla birlikte kapasitesini maksimum seviyede kullanmak ve dengeli bir portföy ile risklerini iyi yöneterek ülke ekonomisine istihdam ve katma değer yaratmaktır.

NUROL Holding A.Ş. genel merkezi Ankara’da, inşaat, gayrimenkul geliştirme, bankacılık ve yatırım sektörleri ise İstanbul’da yapılandırılmış bulunmaktadır. Yine savunma sanayi grup şirketleri başta olmak üzere, madencilik, enerji, turizm, ticaret ve hizmet sektörüne ait şirketlerin yapılanması da Ankara olarak konumlanmıştır. Stratejik hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlarını değişimlere göre yenileyerek sürdürülebilir büyüme başarısını gösteren NUROL, yer aldığı sektörlerde sağlam temellere dayanan varlığını koruyarak yurt içi ve yurt dışında yatırımlarına daha güçlü bir yapıyla devam etme yönünde hedeflerini kısa ve uzun vadeli olarak güncellemektedir.

Topluluk Şirketlerinin yönetimi, kurumsal yönetişim prensipleri dahilinde Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarına bağlı Koordinatörlükler, Sektörel Koordinatörlüklere bağlı Başkanlar ve fonksiyonel Grup Başkanlarının yer aldığı üst düzey yöneticilerden oluşan bir İcra Kurulu tarafından sürdürülmektedir. İcra Kurulu temel olarak stratejik kararlardan ve gelişmelerden sorumludur ve nihai karar mercii olan Yönetim Kuruluna rapor verir. İştirak ve bağlı şirketler tam yetkili Genel Müdürler tarafından yürütülmekte olup kontrol, koordinasyon ve denetim faaliyetleri Holding merkezinden gerçekleştirilmektedir.

NUROL Holding’in 31 Aralık 2022 itibarıyla konsolide aktif büyüklüğü 79,1 milyar TL aynı dönem itibarıyla grubun cirosu yaklaşık 26,8 milyar TL olarak gerçekleşmiş, 2023 yılı hedefi ise 37,2 milyar TL olarak planlanmıştır.

NUROL, ticari faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal sorunların çözümüne ve çağdaş yaşam standartlarının gelişmesine yönelik stratejiler belirlemekte ve bununla ilgili çeşitli projelerde yer almaktadır. Topluluk şirketleri tüm çalışanlarıyla birlikte kurumsal sosyal sorumluluk farkındalığıyla insana ve çevreye olan duyarlılığı ön planda tutarak topluma hizmet etmeyi görev kabul etmiştir. 2023 yılında, ana hedeflerimizden biri bulunduğumuz zamanın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını, ekosistem üzerinde olumsuz etki yaratmaksızın ve gelecek nesillerin olanaklarına zarar vermeden karşılamak olacaktır. Bu amaçla kapsamlı bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Holding, kurumsal politikaları gereğince, kuruluşundan bugüne çevre, çalışma standartları, insan hakları alanlarındaki Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde belirtilen gereklilikleri yerine getirerek bu alanlardaki uygulama seviyesini yükseltmeyi amaç edinmiştir. Sürekli iyileştirme prensibi ile gerçekleştirilen faaliyetlerin sadece Topluluk Şirketleri için değil, sağlam bir altyapı ile ülke ekonomisinin gelişimine de yaratacağı katkının bilinciyle değer zinciri etkileşiminin sürekliliğine de önem vermektedir.

ÜST