Genel Müdür: Özgür ALTUNTAŞ         www.nurolbank.com.tr

Nurol Yatırım Bankası 1999 yılında yatırım bankacılığı alanındaki faaliyetlerine başlamıştır. İstanbul’da Genel Müdürlük ve Ankara’da kurulu şubesi ile faaliyetlerini sürdüren Nurol Yatırım Bankası kurumsal müşterilerin yatırım bankacılığı ihtiyaçlarına 43 Kişilik ekibi ile çözüm sunmaktadır. Bankanın 2016 yılı itibariyle Aktif Büyüklüğü 1,169 Milyar TL 'ye ulaşmıştır.

Sermaye yapısı ve donanımlı insan kaynağıyla Nurolbank, Türkiye’de Yatırım Bankacılığı alanında lider bankalar arasında yer alma bilinci ile ekonomik değer yaratmayı amaç edinmiş, uzun vadeli ilişkiler kurabileceği, çeşitli finansman ürünlerine ihtiyaç duyan müşterilere hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Nurolbank, tüm müşterilerinin verimliliklerini yükseltip, içinde bulundukları risk düzeyini azaltarak, maliyetlerini anlamlı ölçüde kontrol altına alabilmelerini ve pazar paylarını arttırılabilmelerini sağlayan hizmetler sunmaktadır.

Nurolbank, teknik uzmanlığa ve yerel piyasa tecrübesine sahip profesyonellerden oluşan ekibinin bilgi ve deneyimleri sayesinde müşterilerinin ihtiyaçları ile uyumlu olarak;

• Alternatif fon kaynağı sağlamak üzere yapılandırılmış finansman araçları,

• Kompleks finansal modelleme,

• Optimum finansal paket yapılandırılması,

• Özsermaye finansmanı danışmanlığı,

• Yerel ve uluslararası kuruluşlardan, sermaye piyasalarından yeni fon kaynakları yaratılması konularında yaratıcı, yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Nurolbank, temkinli ve sağlam öngörülerle oluşturulan banka yönetim politikaları ile yoluna devam etmektedir. Bankamız, günümüzün değişken, birbirine bağlı ve son derece rekabetçi olan pazarlarında, şirketler için doğru zamanda bilgi ve esnek finansal çözümlerle hizmet vermeye devam edecektir.

2016 yılı içerisinde, faaliyet alanında büyük hamlelere sahne olan bir yıl olarak Nurolbank için yeni bir dönem başlamıştır. Kredi büyümesine rağmen referans değerlerin oldukça altında seyreden Takipteki Krediler Rasyosu , verimlilik artışının karlılık üzerinde etkisi, menkul kıymet ihraçlarıyla esneklik  kazanan likidite seviyesi ve yükümlülüklerin optimum maliyet ile fonlanması, genişleme trendine giren müşteri tabanıyla birlikte, sermaye piyasasında daha aktif olmayı hedefleyen Banka 2017 yılı içinde JCR Eurasia Rating tarafından değerlendirilmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA+‘ ve ‘Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ‘BBB‘ olarak teyit edilmiştir.

Telefon   :  0 212 286 81 00

Faks         :  0 212 286 81 01

E-Posta      : info@nurolbank.com.tr

Web Site : www.nurolbank.com.tr

Adres: Nurol plaza B Blok Büyükdere Cad No:257 Kat:15 Maslak 34450 Sarıyer /İstanbul

ÜST