Genel Müdür: Özgür ALTUNTAŞ         www.nurolbank.com.tr

Nurol Yatırım Bankası kurumsal müşterilerin yatırım bankacılığı ihtiyaçlarına 104 kişilik ekibi ile çözüm sunmaktadır. Bankanın 2020 yılı itibarıyla aktif büyüklüğü 17,4 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Sermaye yapısı ve donanımlı insan kaynağıyla Nurolbank, Türkiye’de yatırım bankacılığı alanında lider bankalar arasında yer alma bilinci ile ekonomik değer yaratmayı amaç edinmiş; uzun vadeli ilişkiler kurabileceği, çeşitli finansman ürünlerine ihtiyaç duyan müşterilere hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Nurolbank, tüm müşterilerinin verimliliklerini yükseltip, içinde bulundukları risk düzeyini azaltarak, maliyetlerini anlamlı ölçüde kontrol altına alabilmelerini ve pazar paylarını artırabilmelerini sağlayan hizmetler sunmaktadır.

Nurolbank, teknik uzmanlığa ve yerel piyasa tecrübesine sahip profesyonellerden oluşan ekibinin bilgi ve deneyimleri sayesinde müşterilerinin ihtiyaçları ile uyumlu olarak;

  • Alternatif fon kaynağı sağlamak üzere yapılandırılmış finansman araçları,
  • Kompleks finansal modelleme,
  • Optimum finansal paket yapılandırılması,
  • Özsermaye finansmanı danışmanlığı,
  • Yerel ve uluslararası kuruluşlardan,

sermaye piyasalarından yeni fon kaynakları yaratılması konularında yaratıcı, yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Nurolbank, 2022 Yılında mücadeleci dönemde piyasaların işleyişini yerinde ve dikkatli bir şekilde okuyarak, zamanında uygulamış olduğumuz etkin risk yönetimi ilkelerimiz çerçevesinde süreci sağlıklı ve başarılı bir şekilde atlatmıştır. 2023 yılı da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi zorlu bir yıl olacak. Ancak, güçlü bankacılık sistemimiz ülkemize katkı vermeye devam ederek büyümeye ortak olmaya; bankamız ise istikrarlı büyümesini sürdürerek tüm paydaşlarına dünya standartlarında hizmet vermeye ve güven ortamı oluşturmaya devam edecektir.

Bankamızın Sermaye Yeterliliği Rasyosu, 31 Aralık 2022’de %19,29, Özsermaye Karlılık Rasyosu % 117,28, Ortalama Aktif Karlılığı Rasyosu % 15,05 olmuştur. Vergi öncesi kârımız bir önceki seneye göre yüzde % 663 artarak 1 Milyar 458 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bankamız, 2021 yılı içinde çeşitli vadelerde toplam 7,5 milyar TL borçlanma aracı ihracını rekabetçi fiyatlarla gerçekleştirmiştir. JCR Eurasia Rating, Nisan 2022’de “Nurol Yatırım Bankası A.Ş.”yi periyodik gözden geçirme sürecinde, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.’nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu yatırım yapılabilir seviyenin üstünde ‘AA (Trk)’ ve Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1 (Trk)’ olarak derecelendirmiştir. Şirket’in Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Not görünümleri ise “Stabil” olarak belirlenmiştir. Öte yandan, şirketin Uluslararası Yabancı Para Notu, Türkiye’nin kredi notu olan BB+ tavan notu ile sınırlıdır. Bu nedenle şirketin pozisyonu JCR Eurasia Rating tarafından yayınlanan küresel ve ulusal ölçekte derecelendirme eşleştirmesi ile değerlendirildiğinde, şirketin uzun ve kısa vadeli uluslararası derecelendirmeleri “Negatif” görünümlerle “BB+” ve “B” olarak belirlenmiştir.

Telefon   :  0 212 286 81 00

Faks         :  0 212 286 81 01

E-Posta      : info@nurolbank.com.tr

Web Site : www.nurolbank.com.tr

Adres: Nurol plaza B Blok Büyükdere Cad No:257 Kat:15 Maslak 34450 Sarıyer /İstanbul

ÜST