Sürdürülebilirlik

 

Nurol Holding olarak; gücümüz yettiğince durmaksızın çalışmak, yüksek başarıyı hedeflemek ve hep daha ileriye ulaşmak ilkemizi 50 yılı aşkın varlığımızda her zaman sahiplendik.

Bugün de bir taraftan hizmet verdiğimiz her sektörde çağdaş yöntemleri uygularken, diğer taraftan da gelecek için sürdürülebilir koşullar sağlamaya çalışıyoruz.

Çalışanlarımız için, milletimiz için, dünya için daha iyi ne yapabilirsek, onun için çaba harcıyoruz.

Bu yaklaşımımızı uluslararası alanda da desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni “Katılımcı” statüsünde imzaladık.

Sağlık, eğitim, çevre, enerji, çalışma koşulları, toplumsal eşitlik ve yenilikçilik konularında daha detaylı çalışmalar yaparak, iyileştirme projeleri gerçekleştireceğiz.

Tüm bunları siz değerli iş ortaklarımız, paydaşlarımız ve çalışanlarımız ile birlikte yapacağız çünkü geleceği ancak ve ancak birlikte hareket ederek sağlamlaştırabiliriz.

Bu da gelecek nesiller için en zorunlu görevimizdir.

Saygılarımla,
Gürol ÇARMIKLI
Yönetim Kurulu Üyesi
İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Koordinatörü

ÜST