Genel Müdür: Nurettin AKDENİZ         www.nurolinsaat.com.tr

NUROL Şirketler Topluluğu'nun öncü şirketi olarak 1966 yılında kurulmuş olan NUROL İnşaat, 80’li yıllarla beraber uluslararası piyasalara ilk adımını atmıştır. Suudi Arabistan ile başlayan yurt dışı çalışmaları, 90'lı yıllarla beraber dağılan Sovyetler Birliği'nin ardından kurulan Rusya Federasyonu ve BDT ülkelerini dahil ederek genişlemiş, 2000'li yıllara gelindiğinde ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ilgi sahasının odağı haline gelmiştir. Bu dönem süresince yurt dışı çalışmalara paralel olarak yurt içi çalışmalar da tüm hızıyla devam etmiş, Türkiye'nin önde gelen sanayi kompleksleri ve altyapı yatırımları çerçevesinde pek çok proje referanslar arasına katılmıştır.

2017 yılı itibariyle, inşaat ve ticaretten makine ve savunma sanayine, bankacılık ve finanstan, otelcilik ve turizme, madencilik ve enerji üretiminden, havacılık ve sigorta aracılık hizmetlerine kadar farklı alanlara yayılmış 35'ten fazla bağlı şirket ve ortaklık içeren NUROL Şirketler Topluluğu'nun amiral    gemisi NUROL İnşaat'ın faaliyet sahası Cezayir ve Fas’dan, BAE, Suudi Arabistan, Libya, Katar, Gürcistan, Polonya, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Afganistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olan on beş ülkeyi kapsamaktadır. Ortadoğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın diğer ülkelerindeki pazar arayışları ise tüm hızıyla devam etmektedir.

ABD'li Mc Graw Hill'e bağlı “Engineering News Record”(ENR.com) tarafından yayımlanan Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri listesinde de yer alan NUROL İnşaat'ın referans projeleri bağlamındaki çalışma alanı altyapı projeleri, karayolları, otoyollar, demiryolu ve metro sistemleri, tüneller, gaz / petrol boru hatları ve ilgili tesisler, sulama/drenaj sistemleri, barajlar ve hidroelektrik santraller, su temini ve pis su sistemleri, kentsel / endüstriyel arıtma tesisleri ve katı atık tesisleri, anahtar teslimi üretim tesisleri ile sanayi kompleksi projelerini, sanayi siteleri, iş ve ticaret merkezi projelerini, lüks / toplu konut ve sosyal merkez projeleri ile otel, tatil köyü ve turistik tesis projelerini içermektedir.

Bu başarılı geçmişi ile yakalanan grafik paralelindeki çalışmalar, halihazırda devam eden yurt içi ve yurt dışı projelerle tüm hızıyla sürmektedir.

425 km otoyol ile 1.550 m orta açıklık ve yaklaşım viyadükleri ile birlikte yaklaşık 4.500 metre toplam uzunluğa sahip Osmangazi Asma Köprüsü’nün tasarım dahil yapımını içeren, KDV ve finansman bedelleri hariç, yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım bedeliyle Türkiye’nin en büyük Yap-İşlet-Devret modelli altyapı yatırımlarından biri olan İstanbul - İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü ve Bağlantı Yolları dahil) Projemizde, Osmangazi Köprüsü’nü de kapsayan Gebze Kavşağı – Bursa arası otoyol kesimi ile Km: 389+500 – Km: 408+655 (İzmir) arası otoyol kesimleri tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır. Kalan otoyol kesimlerinde yapım çalışmaları devam etmektedir. Osmangazi Köprüsü’nün güney ayağını otoyola bağlayan 35.000 ton çelik imalât içeren 1.378 metre uzunluğundaki Güney Yaklaşım Viyadüğü’nün yapımı Nisan 2016 sonunda tamamlanmıştır. Aynı proje kapsamında NUROL taahhüdünde bulunan Balıkesir-Kırkağaç-Akhisar kesimi Km: 224+300-317+284 arası toplam 93 Km’lik bölümde de yapım çalışmaları 2015 yılında başlamış ve programa uygun olarak devam etmektedir. Gebze-Orhangazi Kesimi’nde yüklenimimiz altındaki 9 km uzunluğundaki otoyol yapımı da geçtiğimiz yıl sonu itibarı ile tamamlanmıştır.

NUROL İnşaat liderliğindeki uluslararası konsorsiyum tarafından yapımı sürdürülen, 24 milyon m3 gövde dolgusu ile Türkiye’nin ikinci büyük barajı olan ve ön yüzü beton kaplamalı tipte inşa edilen, 1.200 MW kapasite ile yıllık 4,1 milyar kWh enerji üretecek Ilısu Barajı ve HES Projemiz’de, ilerleme oranı % 95 seviyesini geçmiş bulunmaktadır. Tamamlandığında, İnşaat işleri kapsamındaki proje bedelinin yaklaşık 780 milyon Avro mertebesine ulaşması beklenmektedir.

Hasankeyf Grubu Karayolu Köprüleri Projemiz çerçevesinde inşaat çalışmaları program dahilinde devam etmektedir. Bu proje çerçevesinde değeri 200 milyon TL ‘yi aşan farklı açıklıklara sahip üç köprü inşa edilmektedir.

Türkiye'nin son dönem en önemli altyapı projelerinden olan ve NUROL İnşaat’ın yerel ortak olarak yer aldığı Türk - Japon Ortak Girişimi tarafından yürütülen ve İstanbul’un iki yakasını deniz altından demiryolu hattı ile birleştiren MARMARAY Boğaz Tüp Geçiş Projemiz, Ekim 2013 itibariyle hizmete girmiş olup, yaklaşık 1,3 Milyar Dolara mâl olan projemizin garanti süresi çerçevesindeki çalışmalar devam etmektedir.

Aralık 2016 itibariyle sözleşmesi imzalanarak 230 milyon TL’lik proje bedeliyle yüklenimimiz altına alınan Eyiste Viyadüğü Projemiz’de mobilizasyon çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Konya ili sınırları içerisinde yer alan proje kapsamında 1.372 metre uzunluğundaki viyadük, dengeli konsol metoduyla inşa edilecek olup bu metodla yapılmış dünyanın en büyük viyadüklerinden biri olacaktır.

Bu yıl itibariyle yüklenimimiz altına giren Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu Projemiz için mobilizasyon süreci tüm hızıyla devam etmektedir. 650 Milyon Avro bedelli, 13 km uzunluğunda çift tüp tek hat TBM tüneli ile 11 adet istasyonu, 2 adet tren depolama tüneli ve bağlantı tünellerinin inşaat, mimarı ve elektromekanik tesisatlarının yapımını içeren Projemiz İstanbul Anadolu yakasındaki 3 ilçeyi birbirine bağlayacaktır.

Yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu Projemiz’de imalatlar 2015 yılında ilk keşif miktarına ulaşmış olup fiyat farkları ve İdare tarafından verilen %20 keşif artışı ile 550 milyon TL mertebesine ulaşmıştır. 21,4 km uzunluğundaki 2x2 bölünmüş yol olarak tasarlanan Ordu Çevre Yolu'nda toplam uzunluğu 6,5  km olan 3 adet çift tüp tünel, toplam uzunluğu 2,4 km olan 4 adet viyadük, 3 adet köprü, 5 adet kavşak bulunmaktadır. Aynı Proje güzergahı üzerinde meydana gelen heyelanlar sebebiyle ihaleye açılan Heyelan Islahı İşleri Temmuz 2016’da yüklenimimiz altına girmiş olup çalışmalara iş programı uyarınca devam edilmekedir.

NUROL GYO tarafından toplam 800 Milyon USD’lik yatırımla İstanbul’da gerçekleştirilen ve Nurol İnşaat tarafından yapım işleri üstlenilen NUROL Tower Ofis ve Nurol Park projelerimiz 2016 yılı itibariyle tamamlanmış olup, NUROL Life projemizde çalışmalar devam etmektedir. NUROL Tower Ofis Projemiz 6.800 m2 taban alanı üzerinde toplam 74.000 m2 kapalı inşaat alanına sahiptir.

Projenin iskan ruhsatı alınmıştır. NUROL Park Projemiz’de ise Ağustos 2016’da daire teslimleri sürecine geçilmiş olup, yaşam başlamıştır. Designer Outlet kapsamındaki mağazaların düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir. Proje kapsamında toplam 323.500 m2 inşaat alanlı ve farklı amaçlı dokuz blok anahtar teslimi gerçekleştirilmektedir. NUROL Life Projemiz kapsamında toplam 142.000 m2 inşaat alanlı çok katlı rezidans yapılmaktadır.

2 Etap ve 7 fazda tamamlanacak ve 500 Milyon USD’ye ulaşacak yatırımı ile İstanbul Büyükçekmece - Sırtköy’de gerçekleştirilen Yeşilyaka Projemiz’de yapım çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında toplam yaklaşık 1.000.000 m2 büyüklüğündeki arazimiz üzerine yapılması planlanan villa, sosyal tesis ve satış ofisi inşaatı bulunmaktadır. Projenin 320.000 m2 büyüklüğündeki 1. etabında 165 adet villa ve sosyal tesis bulunmakta olup bu etapta çalışmalara devam edilmektedir.

Faaliyetlerimizin sürdüğü Cezayir’de 460 Milyon Avro proje bedeliyle taahhüt altına alınan ve iş artışlarıyla 1,2 Milyar Avro değerine ulaşması beklenen son projemiz olan Tizi Ouzu Şehri, Doğu-Batı Otoyolu Bağlantı Otoyolu Projesi’ndeki çalışmalarımız da devam etmektedir. 48 km otoyol, toplam 2x1,7 km uzunlukta tünel ve toplam 2x10 km uzunlukta viyadük ve köprü yapıları ile beraber yapımını içeren bu projemiz çalışma programına uygun bir şekilde sürdürülmektedir.

Cezayir’de 90 Milyon Avro proje bedelli Souk Tleta ve 135 Milyon USD proje bedelli Boukhroufa Barajları’nda yapım işleri, çalışma programları çerçevesinde devam etmektedir. Her iki barajımız da kil çekirdekli toprak dolgu tipinde olup, Souk Tleta Barajı 1,6 milyon m3 gövde hacmi ile 98 milyon m3 içme ve sulama suyu temini kapasitesine, Boukhroufa Barajı ise 4,7 milyon m3 gövde hacmi ve 125 milyon m3 içme ve sulama suyu kapasitesine sahip olacaktır.

Fas’ta, Al Jadida-Safi Otoyolu'nun 3 ve 4 numaralı paketlerini teşkil eden 82 km otoyol standardındaki karayolu projemizin Mart 2016 itibariyle geçici kabulu yapılmıştır. Toplam 150 Milyon Avro bedelle tamamlanan yolun trafiğe açılışı Ağustos 2016’da yapılmıştır.

Irak, Bağdat’ta 30.000 kişilik bir stadyum, 2.500 seyirci kapasiteli antrenman sahaları ve otel tesislerinin, tasarım dahil anahtar teslimi olarak gerçekleştirilmesini içeren Sadr Şehri Stadyum Kompleksi Projemizin sözleşmesi, İdare’nin teslim ettiği tüm sahalarda çalışmaların tamamlanmasıyla kapanma noktasına gelmiştir.

Irak, Süleymaniye’deki Silo ve Ambar Kompleksi Projemiz’de ise çalışmalar tamamlanmış, geçici kabul yapılmıştır. Bir yıllık garanti süresi Mayıs 2016 başında sona ermiş olup, kesin kabul işlemleri tamamlanmıştır. Projemiz çerçevesinde 80.000 ton kapasiteli çelik silo kompleksi ve 12 adet ambar yapısı tasarım dahil gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

Körfez Bölgesi, NUROL İnşaat için önemli bir odak noktası olma niteliğini korumaktadır. Abu Dhabi'deki projelerimizden Bab Al Qasr Otel ve Çok Amaçlı Turizm Kompleksi Projemiz 2016 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Ofis, lüks konut ve sosyal tesis bölümleri içeren ve 1 Milyar AED’ye malolan kompleks 41 katlı ikiz kule içermekte olup, toplam inşaat alanı 165.000 m2'dir.

Abu Dhabi’deki bir diğer projemiz olan 310 Milyon AED bedelli Saadiyat Adası Müzeler Bölgesi Ulaşım Tüneli Projemiz başarı ile tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında 1,5 km uzunluğunda taşıt ulaşım tüneli tasarım dahil olmak üzere gerçekleştirilmiştir.

675 Milyon AED proje bedeliyle taahhüdümüz altında bulunan Marina City Villaları Projemiz planlandığı çerçevede devam etmektedir. Proje kapsamında toplam 120.000 m2 kapalı alana sahip muhtelif tipte villa ve konutlar inşa edilecektir.

Abu Dhabi’de Ekim 2014’te taahhüt altına alınan, İşvereni H.H. DR. Sheikh Sultan Bin Khalifa Al Nahyan Özel İdaresi olan konut kompleksi projesi kapsamında inşaat çalışmalarımız Ekim 2016 itibariyle tamamlanmıştır. Aynı idare tarafından Abu Dhabi’de yaptırılan Corniche Tower projesi de 360 Milyon AED bedelle bu yıl itibariyle yüklenimimiz altına alınmıştır. Proje kapsamında ofis, lüks konut ve ticari alanlar içeren 4 bodrum kat+podyum+36 kat yer almaktadır.

Kuzey Afrika faaliyet sahamızdaki bir diğer ülke olan Libya'da yaşanan üzücü olaylar neticesinde sekteye uğramış olan faaliyetlerimizin, 160 km bölünmüş karayolu rehabilitasyonunu içeren Sahilyolu Algarabolli - Misuratah Kesimi Projesi, Trablus'taki Al Fateh Üniversitesi kapsamındaki Ekonomi ve Hukuk Fakülteleri, Beden Eğitimi Fakültesi ve Kampüs B Altyapı İşleri Projeleri çerçevesinde tekrar başlaması için çalışmalarımız sürmektedir.

Gürcistan’da geçmişte yapımını başarıyla tamamladığımız ve sahibi olduğumuz Batum’daki Sheraton Hotel’in işletmesi de firmamız bünyesinde devam etmektedir. Bölgede iş geliştirme çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir.

Çalışmalarımızın ağırlık noktasında bulunan yurt dışı faaliyetlerimizin genişletilmesi amacıyla iş geliştirme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Suudi Arabistan, BAE, Umman ve Kuveyt başta olmak üzere Körfez Bölgesi’ndeki girişimlerimizin yanı sıra, Lübnan, Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Kazakistan, Azerbaycan, İran, Afganistan Pakistan, Hindistan ve Ukrayna’da da çalışmalar devam etmektedir.

NUROL İnşaat ve Ticaret A.Ş., yukarıda kısaca değinilen bu çalışmaları ve başarılarla dolu geçmişinin haklı gururunu, kuruluşunun ilk gününden itibaren kaybetmediği genç ve dinamik ruh ile geleceğe emin adımlarla taşımaktadır.

Telefon: 0212 286 80 10

Faks       : 0212 286 80 11

Adres: Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 255 Kat: 19 Maslak - Sarıyer 34485 İSTANBUL

ÜST