Genel Müdür: Nurettin AKDENİZ         www.nurolinsaat.com.tr

NUROL Şirketler Topluluğu'nun öncü şirketi olarak 1966 yılında kurulmuş olan NUROL İnşaat, 80’li yıllarla beraber uluslararası piyasalara ilk adımını atmıştır. Suudi Arabistan ile başlayan yurt dışı çalışmaları, 90'lı yıllarla beraber  dağılan Sovyetler Birliği'nin ardından kurulan Rusya Federasyonu  ve BDT ülkelerini dahil ederek genişlemiş, 2000'li yıllara gelindiğinde ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika  ülkeleri ilgi sahasının odağı haline gelmiştir. Bu dönem süresince yurt dışı çalışmalara paralel olarak yurt içi çalışmalar da tüm hızıyla devam etmiş,  Türkiye'nin önde gelen sanayi kompleksleri ve altyapı yatırımları  çerçevesinde pek çok proje referanslar arasına katılmıştır.

2018 yılı itibariyle, inşaat ve ticaretten makine ve savunma sanayine, bankacılık ve finanstan, otelcilik ve turizme, madencilik ve enerji üretiminden, havacılık ve sigorta aracılık hizmetlerine kadar farklı alanlara yayılmış 35'ten fazla bağlı şirket ve ortaklık içeren NUROL Şirketler Topluluğu'nun amiral gemisi NUROL İnşaat'ın faaliyet sahası Cezayir ve Fas’dan, BAE, Suudi Arabistan, Libya, Katar, Gürcistan, Romanya, Macaristan, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Afganistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olan on beş ülkeyi kapsamaktadır. Ortadoğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın diğer ülkelerindeki pazar arayışları ise tüm hızıyla devam etmektedir.

ABD'li “Engineering News Record”(ENR.com) tarafından yayımlanan Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri listesinde de yer alan NUROL İnşaat'ın referans projeleri bağlamındaki çalışma alanı altyapı projeleri, karayolları, otoyollar, demiryolu ve metro sistemleri, tüneller, gaz / petrol boru hatları ve ilgili tesisler, sulama / drenaj sistemleri, barajlar ve hidroelektrik santraller, su temini ve pis su sistemleri, kentsel / endüstriyel arıtma tesisleri ve katı atık tesisleri, anahtar teslimi üretim tesisleri ile sanayi kompleksi projelerini, sanayi siteleri, iş ve ticaret merkezi projelerini, lüks / toplu konut ve sosyal merkez projeleri ile otel, tatil köyü ve turistik tesis projelerini içermektedir.

Bu başarılı geçmişi ile yakalanan grafik paralelindeki çalışmalar, halihazırda devam eden yurt içi ve yurt dışı projelerle tüm hızıyla sürmektedir.

425 km otoyol ayrıca 1.550 m orta açıklık ve yaklaşım viyadükleri ile birlikte yaklaşık 4.500 metre toplam uzunluğa sahip Osmangazi Asma Köprüsü’nün tasarım dahil yapımını içeren, KDV ve finansman bedelleri hariç, yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım bedeliyle Türkiye’nin en büyük Yap-İşlet-Devret modelli altyapı yatırımlarından biri olan İstanbul - İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü ve Bağlantı Yolları dahil) Projemiz'de, Osmangazi Köprüsü’nü de kapsayan Gebze Kavşağı – Bursa arası otoyol kesimi ile Km: 389+500 - Km: 408+655 (İzmir) arası otoyol kesimleri tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır. Osmangazi Asma Köprüsü dünyanın 4. en büyük, Avrupa'nın ise 2. en büyük köprüsüdür. Kalan otoyol kesimlerinde yapım çalışmaları devam etmektedir. Osmangazi Köprüsü’nün güney ayağını otoyola bağlayan, 35.000 ton çelik imalât içeren 1.378 metre uzunluğundaki Güney Yaklaşım Viyadüğü’nün yapımı Nisan 2016 sonunda tamamlanmıştır. Aynı proje kapsamında NUROL taahhüdünde bulunan Balıkesir-Kırkağaç-Akhisar kesimi Km: 224+300-317+284 arası toplam 93 Km’lik bölümde de yapım çalışmaları 2015 yılında başlamış ve programa uygun olarak devam etmektedir. Gebze - Orhangazi Kesimi’nde yüklenimimiz altındaki 9 km uzunluğundaki otoyol yapımı da 2015 yılı sonu itibari ile tamamlanmıştır.

NUROL İnşaat liderliğindeki uluslararası konsorsiyum tarafından yapımı sürdürülen, 24 milyon m³ gövde dolgusu ve ön yüzü beton kaplamalı tipte inşa edilen, 1.200 MW kapasite ile yıllık 4,1 milyar kWh enerji üretecek Ilısu Barajı ve HES Projemiz’de, ilerleme oranı % 95 seviyesini geçmiş bulunmaktadır. Tamamlandığında, İnşaat işleri kapsamındaki proje bedelinin yaklaşık 780 milyon Avro mertebesine ulaşması beklenmektedir. Proje, Türkiye'nin ikinci en büyük baraj gövdesine sahip olup, aynı zamanda kurulu güç olarak dördüncü büyük barajıdır.

Hasankeyf Grubu Karayolu Köprüleri Projemiz çerçevesinde inşaat çalışmaları program dahilinde devam etmektedir. Bu proje çerçevesinde değeri 325 milyon TL‘yi aşan farklı açıklıklara sahip üç köprü inşa edilmektedir.

Türkiye'nin son dönem en önemli altyapı projelerinden olan ve NUROL İnşaat’ın yerel ortak olarak yer aldığı Türk - Japon Ortak Girişimi tarafından yürütülen ve İstanbul’un iki yakasını deniz altından demiryolu hattı ile birleştiren MARMARAY Boğaz Tüp Geçiş Projemiz, Ekim 2013 itibariyle hizmete girmiş olup, yaklaşık 1,3 milyar Dolara mâl olan projemizin garanti süresi çerçevesindeki çalışmalar devam etmektedir.

Aralık 2016 itibariyle sözleşmesi imzalanarak 230 milyon TL’lik proje bedeliyle yüklenimimiz altına alınan Eyiste Viyadüğü Projemiz’de imalatlara iş programına uygun olarak devam edilmektedir. Konya ili sınırları içerisinde yer alan proje kapsamında 1.372 metre uzunluğundaki viyadük, dengeli konsol metoduyla inşa edilecek olup, bu metodla yapılmış dünyanın en büyük viyadüklerinden biri olacaktır.

Bu yıl itibariyle yüklenimimiz altına giren Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu Projemiz için mobilizasyon süreci ile birlikte imalatlara tüm hızıyla devam etmektedir. 650 milyon avro bedelli, 13 km uzunluğunda çift tüp tek hatTBM tüneli ile 11 adet istasyonu, 2 adet tren depolama tüneli ve bağlantı tünellerinin inşaat, mimarı ve elektromekanik tesisatlarının yapımını içeren projemiz İstanbul Anadolu yakasındaki 3 ilçeyi birbirine bağlayacaktır.

2017 yılında yüklenimimiz altına girmiş olan Yusufeli Baraj Köprüleri projemizde imalatlara başlanmış olup iş programı doğrultusunda devam edilmektedir. Proje kapsamında 4 adet dengeli konsol metoduyla yapılacak viyadük bulunmaktadır. Projenin sözleşme bedeli 356 milyon TL’dir.

Bu yıl yüklenimimiz altına giren bir diğer projemiz olan Silifke-Mut Yolu Projesi’nde mobilizasyon çalışmalarına tüm hızıyla devam edilmektedir. Sözleşme bedeli 505 milyon TL olan projemiz kapsamında eğik askılı ve dengeli konsol tabliyeli 2. Kılıç Arslan köprüsü ile toplam 6.860 m uzunluğunda 3 adet NATM tünel dahil 14,2 km uzunluğundaki 2x2 yolun inşaatı tamamlanacaktır.

Yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu projemizde imalatlar 2015 yılında ilk keşif miktarına ulaşmış olup fiyat farkları ve İdare tarafından verilen %20 keşif artışı ile 550 milyon TL mertebesine ulaşmıştır. 21,4 km uzunluğundaki 2x2 bölünmüş yol olarak tasarlanan Ordu Çevre Yolu'nda toplam uzunluğu 6,5 km olan 3 adet çift tüp tünel, toplam uzunluğu 2,4 km olan 4 adet viyadük, 3 adet köprü, 5 adet kavşak bulunmaktadır. Proje’nin tamamlanmasına yönelik olarak düzenlenen ihale sonucunda İkmal İşleri de Nurol İnşaat liderliğindeki ortaklık yükleniminde kalmıştır. İkmal İşleri Sözleşmesi’nin bedeli 584,4 milyon TL’dir. Aynı Proje güzergahı üzerinde meydana gelen heyelanlar sebebiyle ihaleye açılan Heyelan Islahı İşleri Temmuz 2016’da yüklenimimiz altına girmiş olup kapsam dahilindeki imalatlar Ekim 2017 itibarı ile tamamlanmıştır.

NUROL GYO tarafından toplam 800 milyon USD’lik yatırımla İstanbul’da gerçekleştirilen ve Nurol İnşaat tarafından yapım işleri üstlenilen NUROL Tower Ofis ve Nurol Park projelerimiz 2016, NUROL Life projemiz ise 2017 yılında tamamlanmıştır. NUROL Tower Ofis projemiz 6.800 m² taban alanı üzerinde toplam 74.000 m²  kapalı inşaat alanına sahiptir. Projenin iskan ruhsatı alınmıştır. NUROL Park Projemiz’de ise Ağustos 2016’da daire teslimleri sürecine geçilmiş olup, yaşam başlamıştır. Designer Outlet kapsamındaki mağazaların düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında toplam

323.500 m²  inşaat alanlı ve farklı amaçlı dokuz blok anahtar teslimi gerçekleştirilmektedir. NUROL Life Projemiz kapsamında ise toplam 142.000 m²  inşaat alanlı çok katlı rezidans başarıyla tamamlanmış ve daire teslimleri başlamıştır.

2 Etap ve 7 fazda tamamlanacak ve 500 milyon USD’ye ulaşacak yatırımı ile İstanbul Büyükçekmece - Sırtköy’de gerçekleştirilen Yeşilyaka Projemiz’de yapım çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında toplam yaklaşık 1.000.000 m²  büyüklüğündeki arazimiz üzerine yapılması planlanan villa, sosyal tesis ve satış ofisi inşaatı bulunmaktadır. Projenin 320.000 m²  büyüklüğündeki 1. etabında (Koru) 173 adet villa ve sosyal tesis bulunmaktadır. İlgili etaba ilişkin iskan alımlarına ve müşteri teslimlerine devam edilmektedir. Projede 2. etabın (Su) 203 villadan oluşan 1. fazında da imalatlara başlanmıştır. Çalışmalara iş programına uygun bir şekilde devam edilmektedir.

Faaliyetlerimizin sürdüğü Cezayir’de 460 milyon Avro proje bedeliyle taahhüt altına alınan ve iş artışlarıyla 1,2 milyar Avro değerine ulaşması beklenen son projemiz olan Tizi Ouzu Şehri, Doğu-Batı Otoyolu Bağlantı Otoyolu Projesi’ndeki çalışmalarımız da devam etmektedir. 48 km otoyol, toplam 2x1,7 km uzunlukta tünel ve toplam 2x10 km uzunlukta viyadük ve köprü yapıları ile beraber yapımını içeren bu projemiz çalışma programına uygun bir şekilde sürdürülmektedir.

Cezayir’de 90 milyon Avro proje bedelli Souk Tleta ve 135 milyon USD proje bedelli Boukhroufa Barajları’nda yapım işleri, çalışma programları çerçevesinde devam etmektedir. Her iki barajımız da kil çekirdekli toprak dolgu tipinde olup, Souk Tleta Barajı 1,5 milyon m³  gövde hacmi ile 98 milyon m³  içme ve sulama suyu temini kapasitesine, Boukhroufa Barajı ise 4,6 milyon m³  gövde hacmi ve 125 milyon m³ içme ve sulama suyu kapasitesine sahip olacaktır.

Fas’ta, Al Jadida-Safi Otoyolu'nun 3 ve 4 numaralı paketlerini teşkil eden 82 km otoyol standardındaki karayolu projemizin Mart 2016 itibariyle geçici kabulu yapılmıştır. Toplam 150 milyon Avro bedelle tamamlanan yolun trafiğe açılışı Ağustos 2016’da yapılmıştır.

Irak, Bağdat’ta 30.000 kişilik bir stadyum, 2.500 seyirci kapasiteli antrenman sahaları ve otel tesislerinin, tasarım dahil anahtar teslimi olarak gerçekleştirilmesini içeren Sadr Şehri Stadyum Kompleksi Projemizin sözleşmesi, İdare’nin teslim ettiği tüm sahalarda çalışmaların tamamlanmasıyla kapanma noktasına gelmiştir.

Irak, Süleymaniye’deki Silo ve Ambar Kompleksi projemizde ise çalışmalar tamamlanmış, geçici kabul yapılmıştır. Bir yıllık garanti süresi Mayıs 2016 başında sona ermiş olup, kesin kabul işlemleri tamamlanmıştır. Projemiz çerçevesinde 80.000 ton kapasiteli çelik silo kompleksi ve 12 adet ambar yapısı tasarım dahil gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

Körfez Bölgesi, NUROL İnşaat için önemli bir odak noktası olma niteliğini korumaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu güne kadar başarıyla teslim ettiğimiz 19 projeye ek olarak yapımı süren 8 projemiz daha bulunmaktadır. Bu projelerden biri olan 675 milyon AED değerindeki Marina City Villaları Projemiz kapsamında toplam 123.000 m² inşaat alanına sahip 67 adet villa ve ortak podyum üzerinde yükselen 4 adet konut kulesinin (Z+12+Ç) geçici kabul süreci devam etmektedir. 29 milyon AED değerindeki Marina AVM’nin genişletimesi kapsamında Altyapı Deplasman İşlerinin yapımını ihtiva eden bir diğer projemiz ise iş programına uygun olarak devam etmektedir.

359 milyon AED bedelle 2017 yılında taahhüdümüz altına giren Corniche Kulesi projemizde yapım çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Konut ve ofis alanları içerecek 43 katlı 66.945 m² inşaat alanına sahip kulenin 2019 aralık ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

2017 yılı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük ve prestijli yatırımcılarından olan EMAAR’ın işverenliğindeki Dubai merkezli dört farklı konut projesi yüklenimimiz altına girmiştir.

Güney Dubai’de yer alan Golf View Apartmanlar projesi kapsamında 174 milyon AED değerinde 2 adet konut binası (Z+P+11+Ç) ile 14 adet müstakil dairenin inşaat ev peyzaj işleri 2019 yılının Ekim ayına kadar tamamlanacaktır. Proje’nin toplam inşaat alanı 47.187 m² dir.

Golf View Villalar projesi Güney Dubai’de yer alan ikinci projemizdir. Proje kapsamında 204 adet villanın inşaasının 2020 yılı ocak ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır. Projenin sözleşme bedeli 227 milyon AED’dir.

Cove Buildings projemiz, ortak podyum üzerinde yükselen 3 adet kulenin (2B+Z+M+9+Ç, 2B+Z+M+21+Ç ve 2B+Z+M+6+Ç) inşaatını ihtiva etmektedir. 310 milyon AED sözleşme bedeliyle yüklenimimiz altına giren Proje'nin toplam kapalı inşaat alanı 76.136 m²  olacaktır. Dubai’de yer alan projenin Ekim 2019 da tamamlanması planlanmaktadır.

Dubai’de yer alan son EMAAR projemiz olan Creek Gate Kuleleri projesi kapsamında ise 33 ve 40 katlı 2 adet konut kulesinin yapımının 2020 yılı Nisan ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır. 100.889 m² inşaat alanına sahip projenin sözleşme bedeli 406 milyon AED'dir.

Kuzey Afrika faaliyet sahamızdaki bir diğer ülke olan Libya'da yaşanan üzücü olaylar neticesinde sekteye uğramış olan faaliyetlerimizin, 160 km bölünmüş karayolu rehabilitasyonunu içeren Sahilyolu Algarabolli - Misuratah Kesimi Projesi, Trablus'taki Al Fateh Üniversitesi kapsamındaki Ekonomi ve Hukuk Fakülteleri, Beden Eğitimi Fakültesi ve Kampüs B Altyapı İşleri Projeleri çerçevesinde tekrar başlaması için çalışmalarımız sürmektedir.

Gürcistan’da geçmişte yapımını başarıyla tamamladığımız ve sahibi olduğumuz Batum’daki Sheraton Hotel büyük beğeni kazanmaktadır.

Çalışmalarımızın ağırlık noktasında bulunan yurt dışı faaliyetlerimizin genişletilmesi amacıyla iş geliştirme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Katar, Suudi Arabistan, BAE, Umman ve Kuveyt başta olmak üzere Körfez Bölgesi’ndeki girişimlerimizin yanı sıra, Lübnan, Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, İran, Afganistan Pakistan, Hindistan ve Ukrayna’da da çalışmalar devam etmektedir.

NUROL İnşaat ve Ticaret A.Ş., yukarıda kısaca değinilen bu çalışmaları ve başarılarla dolu geçmişinin haklı gururunu, kuruluşunun ilk gününden itibaren kaybetmediği genç ve dinamik ruh ile geleceğe emin adımlarla taşımaktadır.

Telefon: 0212 286 80 10

Faks       : 0212 286 80 11

Adres: Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 255 İç Kapı No: 1902 Maslak - Sarıyer 34485 İSTANBUL

ÜST