Genel Müdür: Nurettin AKDENİZ         www.nurolinsaat.com.tr

NUROL Şirketler Topluluğu’nun öncü şirketi olarak 1966 yılında kurulmuş olan NUROL İnşaat, 80’li yıllarla beraber uluslararası piyasalara ilk adımını atmıştır. Suudi Arabistan ile başlayan yurt dışı çalışmaları, 90’lı yıllarla beraber dağılan Sovyetler Birliği’nin ardından kurulan Rusya Federasyonu ve BDT ülkelerini dahil ederek genişlemiş, 2000’li yıllara gelindiğinde ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin ilgi odağı haline gelmiştir. Bu dönem süresince yurt dışı çalışmalara paralel olarak yurt içi çalışmalar da tüm hızıyla devam etmiş, Türkiye’nin önde gelen sanayi kompleksleri ve altyapı yatırımları çerçevesinde pek çok proje referanslar arasına katılmıştır.

2020 yılı itibarıyla, inşaat ve ticaretten makina ve savunma sanayine, bankacılık ve finanstan, otelcilik ve turizme, madencilik ve enerji üretiminden, havacılık ve sigorta aracılık hizmetlerine kadar farklı alanlara yayılmış 40’a yakın bağlı şirket ve ortaklık içeren NUROL Şirketler Topluluğu’nun amiral gemisi NUROL İnşaat’ın faaliyet sahası Cezayir ve Fas’tan, BAE, Suudi Arabistan, Libya, Katar, Gürcistan, Romanya, Macaristan, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Afganistan’a kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olan on beş ülkeyi kapsamaktadır.(*) Ortadoğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın diğer ülkelerindeki pazar arayışları ise tüm hızıyla devam etmektedir.

(*) Belirtilen ülkelerdeki projeler herhangi bir yaptırım kararı uygulanmadan önce gerçekleştirilmiştir.

ABD’li “Engineering News Record” (ENR. com) tarafından yayımlanan Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri listesinde de yer alan NUROL İnşaat’ın referans projeleri bağlamındaki çalışma alanı altyapı projeleri, karayolları, otoyollar, demiryolu ve metro sistemleri, tüneller, gaz / petrol boru hatları ve ilgili tesisler, sulama / drenaj sistemleri, barajlar ve hidroelektrik santraller, su temini ve pis su sistemleri, kentsel / endüstriyel arıtma tesisleri ve katı atık tesisleri, anahtar teslimi üretim tesisleri ile sanayi kompleksi projelerini, sanayi siteleri, iş ve ticaret merkezi projelerini, lüks / toplu konut ve sosyal merkez projeleri ile otel, tatil köyü ve turistik tesis projelerini içermektedir.

Bu başarılı geçmişi ile yakalanan grafik paralelindeki çalışmalar, halihazırda devam eden yurt içi ve yurt dışı projelerle tüm hızıyla sürmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. arasında 27 Eylül 2010 tarihinde imzalanan ve 15 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren Uygulama Sözleşmesi kapsamında Gebze ile İzmir arasında 384 km otoyol ve 43 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 427 km otoyol inşaatı tamamlanmıştır. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu güzergâhı üzerinde 1.550 m orta açıklığa ve yaklaşım viyadükleri ile birlikte yaklaşık 4.500 metre toplam uzunluğa sahip dünyanın 4. en büyük, Avrupa’nın ise 2. en büyük asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü, 29 adet viyadük, 3 adet tünel, 199 adet köprü, 20 adet gişe alanı, 25 adet kavşak, 6 adet otoyol bakım ve işletme merkezi, 3 adet tünel bakım ve işletme merkezi, 18 adet çift taraflı servis alanı bulunmaktadır. KDV ve finansman bedelleri hariç yaklaşık 7,5 milyar USD tutarındaki yatırım bedeliyle Türkiye’nin en büyük Yap-İşlet-Devret modelli altyapı yatırımlarından biri olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü ve Bağlantı Yolları dahil) Projesi’nde Osmangazi Köprüsü’nü de kapsayan Gebze Kavşağı-Bursa arası otoyol kesimi 01.07.2016 tarihinde, Bursa-İzmir arası otoyol kesimi ise 04.08.2019’da tamamlanarak tamamen trafiğe açılmıştır.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında Nurol İnşaat taahhüdünde bulunan, 9 km otoyol ile toplam 2 adet kirişli köprü, 1 adet yaya üst geçit köprüsü, 16 adet alt geçit, 17 adet kutu menfez, 2 adet istinat duvarı ve 9 adet derivasyon kanalının yapımını kapsayan Km: 34+300-43+296 arasındaki Orhangazi 4. Kesim 2015 yılı sonu itibarı ile tamamlanmıştır.

Taahhüdümüz altında bulunan bir diğer kısım olan ve Osmangazi Köprüsü’nün güney ayağını otoyola bağlayan, 35.000 ton çelik imalat içeren ve 1.378 metre uzunluğundaki Güney Yaklaşım Viyadüğü’nün yapımı ise Nisan 2016’da tamamlanmıştır.

Proje kapsamında taahhüdünü üstlendiğimiz son kesim olan Km: 224+300-317+284 arasındaki Balıkesir-Kırkağaç-Akhisar Kesimi’nde yapım çalışmalarına 2015 yılında başlanmış olup Km: 224+300-230+500 (Balıkesir Batı Kavşağı) ve Km: 310+513 (Akhisar Kavşağı)-317+284 arası ile Akhisar Bağlantı Yolu otoyol kesimleri Mart 2019, Km: 230+500-310+513 arası otoyol kesimi de Ağustos 2019 itibarı ile trafiğe açılmıştır. Toplam 93 km’lik otoyol kesiminde 35.000.000 m³ toprak işi (kazı-dolgu), 6 adet viyadük (toplam uzunluğu 4.454 m), 61 adet köprü, 58 adet alt geçit, 202 adet menfez, 6.500.000 ton üstyapı, 1 bakım işletim merkezi, 5 gişe sahası, 5 kavşak ve 3 otoyol hizmet tesisi imalatları yapılmıştır.

NUROL GYO tarafından toplam 800 milyon USD’lik yatırımla İstanbul’da gerçekleştirilen ve Nurol İnşaat tarafından yapım işleri üstlenilen NUROL Tower ve NUROL Park projelerimiz 2016, NUROL Life projemiz ise 2017 yılında tamamlanmıştır. NUROL Tower Ofis projemiz 6.800 m² taban alanı üzerinde toplam 74.000 m² kapalı inşaat alanına sahiptir. NUROL Park projesi kapsamında toplam 323.500 m² inşaat alanlı ve çok amaçlı kullanıma uygun dokuz bloğun inşaat ve yapım işleri anahtar teslim olarak gerçekleştirilmiştir. 50 katlı bir kule ve bazadan oluşan NUROL Life projesi kapsamında ise toplam 142.000 m² inşaat alanlı çok katlı rezidans binasının inşaat işleri başarıyla tamamlanmıştır.

NUROL İnşaat liderliğindeki uluslararası konsorsiyum tarafından yapımı sürdürülen, 24 milyon m³ gövde dolgusu ve ön yüzü beton kaplamalı tipte inşa edilen, 1.200 MW kapasite ile yıllık 4,1 milyar kWh enerji üreten Ilısu Barajı ve HES Projesi’nde inşaat işlerinin geçici kabulu 2020 yılında gerçekleşmiştir. Ilısu Barajı, Türkiye’nin en büyük ikinci baraj gövdesine sahip olup, kurulu güç olarak da Türkiye’nin dördüncü büyük barajıdır.

Batman ve Siirt illerinde Batman-Hasankeyf ve Batman-Siirt yolları üzerinde yer alan 465 metre uzunluğundaki Hasankeyf-1, 1.001 metre uzunluğundaki Hasankeyf-2 ve 169 metre uzunluğundaki Başur Köprüleri’nin yapım işini kapsayan Hasankeyf Grubu Karayolu Projesi’nde 136 milyon TL değerindeki ana sözleşme kapsamındaki işlere yönelik olarak Ekim 2017 itibarı ile geçici kabul, Ekim 2018 itibariyle de kesin kabul düzenlenmiştir. 27 Nisan 2017 tarihinde kalan işlere yönelik 73,9 milyon TL tutarındaki İkmal İşleri Sözleşmesi imzalanmış ve bu sözleşmenin de geçici kabulü yapılmıştır.

Eyiste Viyadüğü Yapım İşi, Karayolları Genel Müdürlüğü ile 2016’da imzalanan 229,5 milyon TL tutarındaki ana yapım sözleşmesi uyarınca yüklenimimiz altına girmiştir. Proje kapsamında uzunluğu 1.372 m, toplam genişliği ise 25 m olan dünyanın en büyük dengeli konsol viyadüklerinden biri yapılmaktadır. Viyadükte 2 adet kenar ayak ve boyları 42 m ile 165 m arasında değişen 8 adet orta ayak bulunmaktadır.

Yusufeli Baraj Köprüleri projemiz 2017 yılında yüklenimimiz altına girmiş olup proje kapsamında Yusufeli (Artvin-Erzurum) Ayr. Devlet Yolu üzerinde 3 adet karayolu köprüsü dengeli konsol, 1 karayolu köprüsü ise itme-sürme yapım metoduyla yapılacaktır. Köprüler 644 m uzunluğundaki Tekkale (Hazuket) Viyadüğü, 695 m uzunluğundaki Yusufeli Viyadüğü, 340 m uzunluğundaki Yusufeli Baraj Viyadüğü ve 530 m uzunluğundaki Şilenkar Viyadüğü’nden oluşmaktadır. 355,8 milyon TL tutarındaki sözleşme kapsamındaki yapım işleri iş programına uygun olarak devam etmektedir.

Silifke-Mut Yolu Projesi 2017 yılında yüklenimimiz altına girmiştir. 504,6 milyon TL tutarındaki sözleşme kapsamında eğik askılı ve dengeli konsol tabliyeli 2. Kılıç Arslan Köprüsü ile toplam 6.860 m uzunluğunda 3 adet NATM tünel dahil 14,2 km uzunluğundaki 2x2 yolun inşaatı sürmektedir.

Ordu Çevre Yolu projemizde imalatlar 2015 yılında ilk keşif miktarına ulaşmış olup fiyat farkları ve idare tarafından verilen %20 keşif artışı ile sözleşme bedeli 550 milyon TL mertebesine ulaşmıştır. 21,4 km uzunluğundaki 2x2 bölünmüş yol olarak tasarlanan Ordu Çevre Yolu’nda toplam uzunluğu 9,5 km olan 6 adet çift tüp tünel, toplam uzunluğu 3,7 km olan 7 adet viyadük, 5 adet köprü, 7 adet kavşak bulunmaktadır. Sözleşme kapsamında yapılması gereken imalatlar tamamlanarak Aralık 2017 itibarı ile geçici kabul, Aralık 2018 itibariyle de kesin kabul düzenlenmiştir. Ordu Çevre Yolu’nun 10,7 km’lik Perşembe Kavşağı-Otogar Kavşağı arası kesimi 3 Mart 2019 tarihinde trafiğe açılmıştır.

Ordu Çevre Yolu projesi güzergahı üzerinde meydana gelen heyelanlar sebebiyle ihaleye açılan Heyelan Islahı İşleri Temmuz 2016’da yüklenimimiz altına girmiş olup ilgili kapsam dahilindeki imalatlar tamamlanarak projede Ekim 2017 itibarı ile geçici kabul, Ekim 2018 itibariyle de kesin kabul düzenlenmiştir.

Ordu Çevre Yolu projemizde 21 Haziran 2017 tarihinde kalan işlere yönelik yapılan ikmal ihalesini Nurol İnşaat liderliğindeki ortaklık kazanmıştır. 584,4 milyon TL bedelli Ordu Çevre Yolu İkmal İşleri Sözleşmesi Temmuz 2017’de imzalanmış olup yapım çalışmalarına iş programı uyarınca devam edilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2017 yılında imzalanan sözleşme ile yüklenimimiz altına giren Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projemiz kapsamında 13 km uzunluğundaki çift tüp, tek hat TBM tüneli, 2 adet tren depolama tüneli (NATM) ve 1 adet bağlantı tüneli (NATM) yapılacaktır. Projede 5 adet ana şaft+tünel tipi, 4 adet aç-kapa tipi ve 2 adet tünel tipi olmak üzere toplam 11 adet istasyon bulunmaktadır. 2,47 milyar TL tutarındaki sözleşme kapsamındaki metro güzergahı işlerin tamamlanması İstanbul Anadolu yakasındaki 3 ilçeyi birbirine bağlayacaktır.

Toplam 2 etap ve 6 fazda tamamlanacak olan ve 500 milyon USD’ye ulaşacak yatırımı ile İstanbul Büyükçekmece-Sırtköy’de gerçekleştirilen Yeşilyaka Projesi’nde yapım çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında toplam 1.008.732 m² büyüklüğündeki arazi üzerine villalar, sosyal tesisler, satış ofisi ve ticari alanlar yapılmaktadır. Projenin 320.000 m² büyüklüğündeki 1. etabı (Koru) 173 adet villa, sosyal tesis, satış ofisi (ticari alan) ve ortak alanlardan oluşmaktadır. Toplam 3 fazdan oluşan 1. etapta villa teslimleri devam etmektedir. Projenin 625.400 m² büyüklüğündeki arazi üzerine yapılacak 472 villa, sosyal tesisler ve ticari alanlardan oluşan 2. etabının (Su), 301 villadan oluşan 1. ve 2. faz imalatlarına devam edilmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan ve Nurol İnşaat’ın en uygun teklif verdiği Çiğli Tramvay Hattı Yapım İşi projesinin sözleşmesi 2020 yılı Kasım ayında imzalanmıştı. Yaklaşık 12 km uzunlukta 15 istasyonlu tramvay hattı, trafo binaları, tramvay köprüsü, elektromekanik işler ve işletmede olan Konak Tramvay Hattı duraklarının peron boylarının uzatılması işlerini kapsamaktadır.

Faaliyetlerimizin sürdüğü Cezayir’de 2014 yılında uhdemiz altına giren 460 milyon Avro tutarındaki Tizi Ouzou Şehri, Doğu-Batı Otoyolu Bağlantı Otoyolu projesinin ek iş ve keşif artışları ile beraber 1 milyar Avro bedelle tamamlanması beklenmektedir. Proje kapsamında 48 km otoyol, toplam 2x1.670 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 21 adet viySadük, ve diğer sanat yapıları altyapı ve drenaj sistemi imalatı tamamlanacaktır. Projenin Km: 0+000-10+000 arasındaki kesimi trafiğe açılmış olup kalan kısımlarda imalatlara devam edilmektedir.

2013 yılında 79,8 milyon USD tutarındaki yapım sözleşmesi imzalanan Boukhroufa Barajı; Cezayir’in El Tarf vilayetinde Bouteldja şehrinin 9 km güneyinden geçen Boukhroufa Deresi üzerinde, bölgedeki tarım arazilerine sulama suyu temin etmek amacı ile inşa edilmekte olup projede yapım işlerine devam edilmektedir. Baraj temelden 87 m yüksekliğinde kil çekirdekli toprak dolgu tipinde olup, tamamlandığında rezervuarında 86.000.000 m³ depolama hacmine sahip olacaktır. Proje kapsamında 2.100.000 m³ kazı, 4.900.000 m³ dolgu, 100.000 m³ beton ve 12.400 ton demir imalatı bulunmakta olup, iş artışlarıyla birlikte yaklaşık 156,5 milyon USD bedelle tamamlanması öngörülmektedir.

Cezayir’de yapımı sürmekte olan bir diğer baraj projemiz Souk Tleta Barajı’dır. Cezayir’in Tizi Ouzou vilayetindeki Draa Ben Khedda şehrinin 8 km güneyinden geçen Bougdoura Deresi üzerinde, Tizi Ouzou ve Boumerdes bölgelerine sulama ve içme suyu temin etmek amacı ile inşa edilmekte olup yapım işlerine devam edilmektedir. Baraj temelden 95 m yüksekliğinde kil çekirdekli toprak dolgu tipinde olup, tamamlandığında rezervuarında 90.000.000 m³ depolama hacmine sahip olacaktır. Proje kapsamında toplam 1.500.000 m³ kazı, 1.400.000 m³ dolgu, 124.000 m³ beton ve 3.600 ton demir imalatı bulunmakta olup, iş artışlarıyla birlikte yaklaşık 105 milyon Avro bedelle tamamlanması öngörülmektedir.

Romanya’yı Batı Avrupa’ya bağlaması bakımından kritik bir öneme sahip olan Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, Section 3B: Mihaiesti-Suplacu de Barcau, Subsection 3B5: Nusfalau-Suplacu de Barcau (km 66+500-km 80+054.044) Otoyolu için Nurol İnşaat tarafından verilen teklif, teknik ve finansal değerlendirmeler sonucu tam puan alarak Eylül 2020’de 6 ay tasarım, 18 ay yapım olmak üzere 24 ay sürecek 13,5 km’lik otoyol projesi sözleşmesi imzalanmıştır.

Fas’ta, El Jadida-Safi Otoyolu’nun 3 ve 4 numaralı paketlerini teşkil eden 82 km otoyol standardındaki karayolu projemiz, toplam 150 milyon Avro bedelle tamamlanmış olup trafiğe açılmıştır.

Körfez Bölgesi, NUROL İnşaat için önemli bir odak noktası olma niteliğini korumaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bugüne kadar başarıyla teslim ettiğimiz 24 projeye ek olarak yapımı süren 5 projemiz daha bulunmaktadır. Bu projelerden biri olan 675 milyon AED değerindeki Marina City Villaları Projemiz kapsamında toplam 123.000 m² inşaat alanına sahip 67 adet villa ve ortak podyum üzerinde yükselen 4 adet konut kulesinin (Z+12+Ç) Temmuz 2019’da kesin kabulü yapılmıştır.

Abu Dabi’de devam eden bir diğer projemiz olan ve 359 milyon AED bedelle 2017 yılında taahhüdümüz altına giren Corniche Kulesi projemizde yapım çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Konut ve ofis alanları içerecek 43 katlı 66.945 m² inşaat alanına sahip kulenin 2021 Mart ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Son olarak Eylül 2020’de sözleşmesi imzalanan 300 milyon USD değerindeki Riyadh City South Faz-4, Altyapı İşleri sözleşmesi kapsamında 960 hektar proje alanında 3.199 villa için yol çalışmaları, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri, sulama şebekesi, telekomünikasyon da dahil olmak üzere her türlü altyapı işlerinin 2023 yılı Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır.

2017 yılı içerisinde yüklenimimiz altına giren Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük ve prestijli yatırımcılarından olan EMAAR’ın işverenliğindeki Dubai merkezli dört farklı konut projemize 2018 yılında bir sözleşme daha eklenmiştir.

2018 yılında sözleşmesi imzalanan ve Dubai Harbour’da inşa edilecek olan Emaar Beach Vista Projesi kapsamında 410 milyon AED değerinde 33 ve 26 katlı iki adet konut kulesinin inşaası 2021 yılının Eylül ayına kadar tamamlanacaktır.

Cove Buildings projesi, ortak podyum üzerinde yükselen 3 adet kulenin (2B+Z+M+9+Ç, 2B+Z+M+21+Ç ve 2B+Z+M+6+Ç) inşaatını ihtiva etmektedir. 310 milyon AED sözleşme bedeliyle yüklenimimiz altına giren projenin toplam kapalı inşaat alanı 76.136 m² olacaktır. Dubai’de  yer alan projenin Mart  2021’de tamamlanması planlanmaktadır. Dubai’de yer alan son EMAAR projesi olan Creek Gate Kuleleri Projesi kapsamında ise 33 ve 40 katlı 2 adet konut kulesinin yapımının 2021 yılı Mayıs ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır. 100.889 m² inşaat alanına sahip projenin sözleşme bedeli 406 milyon AED’dir.

Kuzey Afrika faaliyet sahamızdaki bir diğer ülke olan Libya’da yaşanan üzücü olaylar neticesinde sekteye uğramış olan faaliyetlerimizin, 160 km bölünmüş karayolu rehabilitasyonunu içeren Sahilyolu Algarabolli-Misuratah Kesimi Projesi, Trablus’taki Al Fateh Üniversitesi kapsamındaki Ekonomi ve Hukuk Fakülteleri, Beden Eğitimi Fakültesi ve Kampüs B Altyapı İşleri Projeleri çerçevesinde tekrar başlaması için çalışmalarımız sürmektedir.

Gürcistan’da geçmişte yapımını başarıyla tamamladığımız ve sahibi olduğumuz Batum’daki Sheraton Hotel büyük beğeni kazanmaktadır.

Çalışmalarımızın ağırlık noktasında bulunan yurt dışı faaliyetlerimizin genişletilmesi amacıyla iş geliştirme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Cezayir, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Umman ve Romanya başta olmak üzere Körfez Bölgesi’ndeki girişimlerimizin yanı sıra, Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Kuveyt, Kazakistan, Azerbaycan, Pakistan ve Hindistan’da da çalışmalar devam etmektedir.

NUROL İnşaat ve Ticaret A.Ş., yukarıda kısaca değinilen bu çalışmaları ve başarılarla dolu geçmişinin haklı gururunu, kuruluşunun ilk gününden itibaren kaybetmediği genç ve dinamik ruh ile geleceğe emin adımlarla taşımaktadır.

Telefon: 0212 286 80 10

Faks       : 0212 286 80 11

Adres: Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 255 İç Kapı No: 1902 Maslak - Sarıyer 34485 İSTANBUL

ÜST