İş Sürekliliği Politikası

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Standardında belirtilen uygulama ilkeleri, kanun ve mevzuat yükümlülüklerini kapsamında yürütülür. İş Sürekliliği Yönetim Politikasının temel amacı herhangi bir kesinti anında, iş etki analizi ile tespit edilmiş kritik süreçleri ve varlıkları önceden belirlenmiş minimum sürelerde işlevsel hale getirmek için iş sürekliliği planının doğru zamanda ve hatasız bir şekilde yürürlüğü koyulmasıdır;

  • Planlı ve etkin bir iş sürekliliği yönetim sistemi kurmak, kurulan bu sistemi işletmek, sürekli iyileştirme anlayışıyla gözden geçirmek ve sürdürmek,
  • İştiraklerimizin teknolojik altyapısının sürekliliğinin sağlanmak,
  • Kurum içinde proaktif risk analizi temelli düşünce yaklaşımı benimsemek ve uygulamak,
  • Ülke mevzuatı ile ulusal ve uluslararası standartları takip ederek, iş sürekliliğinin sağlaması ile ilgili düzenleme koşullarını karşılamak,
  • Beklenmeyen durum öncesinde ve süresinde etkin müdahale amacı ile planlı eğitim ve tatbikatlar yapılması,
  • Mevcut ve gelecekteki olası tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetmek amacı ile iş etki analizleri oluşturmak, bu sayede belirlenmiş tehditlerin, riskleri fırsata çevirmek ya da olumsuz etkilerini minimize etmek,
  • Acil durumlarda, olası kayıpların boyutlarını en hızlı ve doğru şekilde değerlendirmek ve gerekli aksiyonların hızlıca alınmasını sağlamak,
  • İş sürekliliği sistemi dahilinde iç ve dış iletişim sistemini yönetmek güncelliğini sağlamak,
  • Planın uygulanması için ihtiyaç duyulan iç ve dış kaynakları tedarik etmek, güncelliğini ve sürekliliğini sağlamak,

Başlıca iş sürekliliği politikası unsurlarımızdır.

ÜST