Genel Müdür: Hasan YÜCEL         www.tumad.com.tr

TÜMAD olarak, sürdürülebilir madencilik vizyonumuzu destekleyen, taahhütlerimizle uyumlu, sosyal, çevresel ve yönetsel faaliyetlerimiz ile değer yaratarak operasyonlarımızı en yüksek standartlarda yürütmekteyiz.

Çanakkale Lapseki ve Balıkesir İvrindi Altın Madenlerimizde, ülkemizin yeraltı zenginliklerini işleyerek ekonomiye kazandırırken, çalışanlar, paydaşlar ve yerel topluluklar için sürdürülebilir değerler sunmaya devam edilmektedir. İşletmelerimiz, tasarım parametreleri, izleme yöntemleri, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile kaynak verimliliği açısından dünyanın en iyi örnekleri arasında yer almaktadır.

Gerçek yatırımın insana olduğu inancıyla yenilenen ve gelişen insan kaynakları yaklaşımları ile çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmeyi ve dinamik kurum kültürü ile hem sektöre adım atan hem de yetişmiş iş gücü tarafından madencilik sektörünün tercih edilen şirketi olmuştur. Bu doğrultuda, 2022 yılı içerisinde çalışanlarına toplam 51,31 adam/saat eğitim vererek, çevre ve topluma duyarlı, yürüttüğü işin gerektirdiği davranışsal ve teknik yetkinliklere sahip iş gücü ile doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret, başarıya bağlı liyakat ve herkese eşit fırsat prensiplerinin devamlılığı sağlanmıştır. İşletmelerimizde alt işverenlerle birlikte %70’i yerel olmak üzere 2.000’i aşkın çalışan istihdam edilmiştir.

Şirket çalışanları, doğruluk, sorumluluk, şeffaflık, saygı, karşılıklı güven, dürüstlük, bilimsellik ve objektiflik kriterlerini, NUROL HOLDİNG Yönetişim İlkeleri ve TÜMAD Etik İlkeler Prosedürü doğrultusunda sürdürmekte olup, 2022 yılı içerisinde raporlanan yönetişim ve etik ihlali bulunmamaktadır.

Birleşmiş Milletler Ekvator Prensipleri başta olmak üzere, dünyada mevcut en yüksek çevre, iş sağlığı güvenliği ve toplum ilişkilerini uygulama ve sürekli iyileştirme ilkesiyle, Uluslararası Siyanür Kodu Sertifikası (ICMC), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001, Entegre Yönetim Sistemleri Bileşenleri olan ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartlarına tam uyumun sürekliliği tüm süreçlerde devam etmiştir. Bu belgelere ek olarak, çalışanların sosyal haklarının korunması konusunda uluslararası alanda bilinirliği olan Sosyal Hesap Verilebilirlik Standardı SA8000’in Yönetim Sistemlerine eklenme süreci 2022 yılında başlamıştır. SA8000 Belgesi ile TÜMAD, çocuk işçiliğin önlenmesi, zorla ve zorunlu çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği, örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık, ayrımcılık, disiplin uygulamaları, çalışma saatleri, ücretler ve yönetim sistemleri gibi konularda dünya standartlarına uyum sağlayacaktır.

İvrindi ve Lapseki Altın ve Gümüş Madenleri’nde yürüttüğü faaliyetler ile katma değer ve istihdam yaratarak dışa bağlılığın azaltılmasının yanı sıra cari açığın kapatılmasında da önemli rol oynamaktadır. Her iki işletmenin devreye alınmasından 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 750 bin ons altın ve 1,3 milyon ons gümüş metali üretilerek ülke ekonomisine kazandırılmıştır.

2022 yılında ürettiği 217,000 ons altın ile TÜMAD, ülkemizde üretim yapan şirketler arasında ikinci sırada yer almış olup, ülkemizin toplam üretimin %22’lik kısmını iki işletmesinde gerçekleştirmiştir.

Gerçekleştirilen arama ve rezerv genişletme çalışmaları ile İvrindi İşletmesi için mevcut rezerv 45 milyon tondan 120 milyon tona yükselmiş ve maden ömrü 2036 yılına kadar uzamıştır. Lapseki İşletmesi’nde ise Esan Eczacıbaşı’na ait mücavir Şahinli sahasının da satın alınmasıyla toplam rezerv 18 milyon tonun üzerine çıkmıştır ve maden ömrü 2036 yılına kadar uzamıştır. Çevresel etki değerlendirme çalışmaları tamamlanmış olup, sahayı üretime geçirmek için gerekli izin süreçleri sürdürülmektedir. Ayrıca Lapseki Tesisi’nde kapasite artış çalışmaları %99 oranında tamamlanmış olup, devreye alma çalışmaları devam etmektedir.

Çanakkale Çan Projesi’nde 15.000, Kırşehir Karacaören Projesi’nde ise 6.000 metre sondajlı maden arama faaliyeti tamamlanmış olup kaynak tahmin çalışmaları yürütülmektedir. TÜMAD Arama Grubu tarafından yurt içi ve yurt dışındaki diğer sahalarda arama faaliyetleri gerçekleştirilerek, ekonomik olarak işletmenin mümkün olacağı büyük ölçekli maden projelerini hayata geçirmek için çalışmalar sürdürülmektedir.

Toplumsal kalkınma ve kalıcı ekonomik gelişme yolunun eğitimden geçtiği bilinciyle, sektörümüzün ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağını ülkemize kazandırmak için eğitim öğrenim hayatına kazandırılan Nurettin Çarmıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kısa sürede başarılara imza atarak, ülkemizin 51. AR-GE merkezi ilan edildi ve Avrupa’da madencilik alanında fonlanan ilk proje oldu. Öğrencilerimize madenlerde karşılaşacakları tehlikelerden kaçınma ve korunma konusundaki eğitimler, sanal gerçeklik kurgusuyla donatılmış laboratuvarlarda simülasyon ve VR teknolojileri kullanılarak verilmektedir.

Balıkesir, Çanakkale, İzmir bölgesinde ilk ve tek olan, çocuk ve gençlerin bilim, teknolojiye ilgisini çekecek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuların sunulmasına, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacak Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi 2022 yılı Mart ayında kapılarını açmış olup, yıl sonuna kadar, 10 binin üzerinde bilime meraklı genci misafir etmiştir.

Çanakkale ili Lapseki ilçesinde bulunan ve boğazın her iki yakasını birbirine bağlayan Çanakkale 1915 Köprüsü’nün hemen altında modern derslik ve laboratuvarlarla donatılmış Erol Çarmıklı Anadolu Lisesi tamamlanarak 2022-2023 yılında eğitim-öğretime kazandırılmıştır.

Sosyal Etki Değerlendirme çalışmalarında elde edilen temel veriler ışığında, yöre halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı koyacak, Geçim Kaynakları İyileştirme Plan ve projeleri olan, “Çilek Kokulu Tarlalar”, “Fidanlar Ağaç Olsun”, “Mantar Yetiştiriciliği”, “Kozalak Boyama”, “Telkari”, “İş Gömleği Dikim”, “Bilgisayar Okur-Yazarlığı”, “Yem Bitkisi Yetiştiriciliği” Programları 2022 yılı içerisinde hayata geçirilmiştir.

Çevre ve Sürdürülebilirlik Bölümleri tarafından, üretim süresince periyodik çevresel ölçümler ve izlemeler yapılarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve kredilendirme kuruluşlarına verilen taahhütlere ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması takip edilmektedir.

Bu doğrultuda 2022 yılı içerisinde işletmelerimizde; Hava-Toz Emisyonları, Su-Atıksu Kalitesi, Toprak Kalitesi, Gürültü Seviyeleri, Biyoçeşitliliğin Korunması, Titreşim Seviyeleri gibi süreçlerde uyguladığı teknik standartların yanı sıra ulusal ve uluslararası yönetmeliklerdeki limitlere de tam uyum sağlanmıştır.

Kaynak verimliliği hedefi doğrultusunda, doğal kaynakların tüketimini ve proje ayak izini en aza indirmek amacıyla, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile atık oluşumunun azaltılması, atıkların kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması ve benzer şekilde sıfır deşarj prensibi ile çalışan tesislerde su ayak izinin de en aza indirilmesi çalışmaları konusunda projeler üretilmektedir.

İşletmelerde “Verimlilik Etüdleri” yapılarak verimsiz ekipmanların yeni teknolojik ve verimli ekipmanlara dönüşüm süreçleri başlatılarak, “sıfır karbon” hedefine ilişkin süreçler yürütülmektedir.

Lâpseki İşletmesi

Üretim ve çevre teknolojileri açısından dünyanın en iyi örneği kabul edilen ve 2017’de faaliyetine başlayan Lapseki Altın ve Gümüş Madeni’nde 2022 yılında, 765 bin ton cevher ve 5 milyon ton pasa, Kestanelik, Karakovan, S, SBX açık ocaklarından elde edilmiştir. Yeraltı işletmesinde ise 6 adet aktif üretim katına ulaşmak amacıyla, 1992 metre uzunluğunda ana rampa sürülmüştür. Yüzey kotundan 223 metre derinliğe inilmiş olup, toplamda 12.502 metre açıklıktan 265 bin ton yüksek tenörlü altın gümüş cevheri üretimi gerçekleştirilmiştir.

Açık ve yeraltı ocaklarından üretilen yaklaşık 950 bin ton yüksek tenörlü cevher, tank liç yönteminin uygulandığı zenginleştirme tesisinde %96 verimle işlenerek toplam 120.867 ons altın ve 121.599 ons gümüş üretimi gerçekleştirilmiştir. Lapseki İşletmesi’nin devreye alındığı günden 2022 yılı sonuna kadar toplam 416.867 ons altın ve 255.441 ons gümüş metali üretilerek ülke ekonomisine kazandırılmıştır.

 İvrindi İşletmesi

2019 yılının üçüncü çeyreğinde üretime başlayan İvrindi Altın ve Gümüş Madeni’nde, üretim Kartaldere ve Ballık açık ocaklarından elde edilmiştir. 2022 yılında yaklaşık 8,8 milyon ton cevher üretilmiş olup, 1200 ton/saat kapasiteli tesise beslenerek, yığın liç alanına yaklaşık 6,8 milyon ton cevher serilmiştir. Zenginleştirme tesisinde %68,5 verimle kazanılarak, 94.922 ons altın ve 286.761 ons gümüş metali üretimi gerçekleştirilmiştir. İvrindi İşletmesinin devreye alındığı günden 2022 yılı sonuna kadar toplam 335.968 ons altın ve 1.051.161 ons gümüş metali üretilerek ekonomiye kazandırılmıştır.

Paydaş katılım süreçlerinde sosyal onay gözetilerek yöre halkının talebi doğrultusunda, iki parçaya bölünmüş olan ve ekonomik olmayan kayaç depolama alanının 43 hektar büyüklüğündeki bir bölümünde (kuzey pasa alanı) faaliyeti tamamlanarak, ivedilikle doğaya yeniden kazandırılmış ve hayvancılık faaliyetine açılmıştır.

Telefon    : 0312 455 1610

Faks          : 0312 455 1601

E-Posta    : info@tumad.com.tr

Web Site  : www.tumad.com.tr

Adres    :  Buğday Sokak No:9

Çankaya/ANKARA/TURKEY

ÜST