Genel Müdür: Hasan YÜCEL         www.tumad.com.tr

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., bünyesinde bulunan maden arama ruhsatlarında değerli ve baz metaller konusunda işletmesi, projeleri ve aramaları olan bir Türk madencilik şirketidir.

Stratejimiz, potansiyel görülen maden sahalarında kalitemizden ödün vermeden doğaya, çevreye, insana saygılı olarak ileri düzeyde aramalar yaparak ekonomik anlamda ve büyük çapta, ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevre koruma ile bütünleştiği sürdürülebilir maden projeleri ile ülkenin önemli altın üreticileri arasında yer almaktır.

TÜMAD, tüm işletmelerinde ve arama sahalarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlayarak, topluma, çalışanlarına, çevreye saygılı, kalıcı ve ekonomik getirisi yüksek, sürdürülebilir altın madenciliği hedeflemektedir.

TÜMAD Çanakkale İli Lapseki İlçesi Şahinli ve Kocabaşlar Köyleri'nin sınırları içerisinde Lapseki Altın ve Gümüş Madeni ve Zenginleştirme Projesi'ni gerçekleşmiştir. Lapseki Projesi'nin inşaat aşaması tamamlanmış olup, işletme aşaması Aralık 2017'de başlamıştır.

Proje kapsamında, altın ve gümüş mineralleri, patlatmalı madencilik yöntemiyle işletilen, dört ocaktan (Karakovan, Karatepe, K-Zone ve SBX ocakları) elde edilmektedir. Üretilen cevher tank liçi prosesi ile zenginleştirme işlemine tabi tutularak son ürün olarak dore altın ve gümüş elde edilmektedir.

Proje, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (AİKB) performans gerekleriyle uyumludur. Teknik Olmayan Özet (TOÖ) de dahil olmak üzere, halka arz edilen dokümanlar çevresel etki değerlendirmeleri ve ilgili yönetim planları ve çerçevelerinden oluşmaktadır. Proje ayrıca “en iyi teknoloji kullanımına” sahip proje olarak değerlendirilmiştir.

Projenin fizibilitesi NI-43-101 Kanada standardıyla hazırlanmıştır. Ton başına altın ve gümüş tenörleri sırasıyla 1,85 gr ile 1,86 gr'dır. Altın için %94,91, gümüş için ise %72,35 kazanım oranıyla üretim yapılması planlanmaktadır. Lapseki Projesinin bütün işletme dönemi boyunca toplam 7,15 milyon ton cevher, 60 milyon ton pasa ve 8,2 milyon ton cevher artığı üretilmesi öngörülmektedir.

TÜMAD Balıkesir İli İvrindi İlçesi Değirmenbaşı ve Küçükılıca Mahalleleri sınırları içerisinde İvrindi Altın ve Gümüş Madeni ve Zenginleştirme Projesi'ni gerçekleştirecektir.

Proje kapsamında açılacak 4 maden ocağından (Ballıktepe, Karteldere, Kabaktepe ve Güney-Boyun ocakları) altın ve gümüş cevheri elde edilecektir. Maden çıkarma işlemi, patlatmalı açık ocak madenciliği metodu ile gerçekleştirilecektir. Üretilen cevher, yığın liçi prosesi ile zenginleştirme işlemine tabi tutulacak ve son ürün olarak dore altın ve gümüş elde edilecektir.

Proje, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (AİKB) performans gerekleriyle uyumludur. Teknik Olmayan Özet (TOÖ) de dahil olmak üzere, halka arz edilen dokümanlar çevresel etki değerlendirmeleri ve ilgili yönetim planları ve çerçevelerinden oluşmaktadır.

Projenin fizibilitesi NI-43-101 Kanada standartlarıyla hazırlanmıştır. Projede toplam 964.602 ons altın ve 2.350.997 ons gümüş olduğu tahmin edilmektedir. Ton başına altın ve ton başına gümüş tenörleri sırasıyla 0,67 g ve 1,62 g'dır. Proje kapsamında, toplam cevher üretimi 45 milyon ton ve toplam pasa üretimi 101 milyon ton olarak hedeflenmiştir.

"İvrindi Altın Gümüş Madeni Projesi" nin temel ve detay mühendislik çalışmaları tamamlanmış ve mobilizasyon ve saha hazırlık çalışmaları ve nebati toprak sıyrılması başlatılmıştır. İnşaat Nisan 2018'de başlayacak olup takriben 1 yıl sürecektir. Bu projedeki madenin ekonomik ömrü 10 yıldır. Geri kalan maden ömrü, maden planına uygun olarak yapılacak ilave arama faaliyetlerinin katkısı ile dizayn edilecek ve ayrıntılı olarak çalışılacaktır. Yatırımın Haziran 2019'da tamamlanması hedeflenmektedir.

Telefon    : 0312 455 1610

Faks          : 0312 455 1601

E-Posta    : info@tumad.com.tr

Web Site  : www.tumad.com.tr

Adres    :  Buğday Sokak No:9

Çankaya/ANKARA/TURKEY

ÜST