Genel Müdür: Hasan YÜCEL         www.tumad.com.tr

Doğal Kaynaklar dalında uluslararası iki proje finansmanı ödülüne sahip ilk Türk şirketi olan TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) ile 210 milyon dolarlık proje finansmanı sürecini tamamlamış ve 275 milyon dolarlık proje re finansman sürecini geliştirmektedir.

Sürdürülebilir altın madenciliğini hedefleyen, bünyesinde bulundurduğu maden arama ruhsatlarıyla değerli ve baz metaller konusunda işletmelere, projelere ve aramalara sahip bir Türk madencilik grubu olan TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. madencilik faaliyetlerine 2011 yılında başlamıştır.

Aramalardan rehabilitasyon sürecine kadar madencilik çalışmalarının uygulanması ve yönetilmesindeki süreçlerde dünyada mevcut en yüksek çevre, iş sağlığı güvenliği, toplum ilişkileri performansının sürdürülebilmesi ve sürekli iyileştirilmesini kendine hedef belirleyen TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potansiyel görülen maden sahalarında kalitesinden ödün vermeden doğaya, çevreye, insana saygılı olarak ileri düzeyde aramalar yaparak; ekonomik anlamda ve büyük çapta ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevre ile bütünleştiği sürdürülebilir maden projeleri ile ülkenin önemli altın üreticileri arasında yer almaktadır.

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm maden işletmeleri ve projeleri ile İSG, Çevre, Toplum İlişkileri, Kalite ve Entegre  Yönetim sistemlerinin tüm bileşenleri ile ulusal ve uluslararası standartları içermesi nedeniyle en iyi uygulanabilir teknolojilere sahiptir. Kalite sistemi olarak TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği  Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir.

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmeye aldığı Lâpseki ve İvrindi projeleri dışında, yurt dışında ve yurtiçinde öncelikle Batı Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde Altın, Gümüş, Bakır, Kurşun, Çinko arama projelerini sürdürmektedir.

NI-43-101 Kanada standartlarıyla fizibiliteleri hazırlanmış olan İvrindi ve Lâpseki Projeleri ile TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetlerini sürdürmektedir. Projelerindeki tüm çalışmalar siyanür koduna uygun yürütülmektedir. TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., madencilik çalışması yaptığı bölgelerde karşılıklı güvene dayalı, değerlere saygılı, açık ve şeffaf iletişimle, bölge halkının faaliyetlerine desteğini sağlama amaçlı, sosyal onay, şikâyet ve geri bildirim, paydaş katılımı, yerel satın alma-yerel istihdam anlayışı ve yönetimiyle, çevreyi koruyarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaktadır. Faaliyetlerini sürdürürken yerel halkın istihdamını ve yerel satın almayı göz önünde bulunduran TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. , İvrindi genelinde %60, Lâpseki genelinde %70 yerel istihdam oranına sahip iken; İvrindi genelinde %27, Lâpseki genelinde %16 yerel satın alma oranına sahiptir.

İvrindi Projesi

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Balıkesir ili İvrindi ilçesinde İvrindi Altın ve Gümüş Madeni Zenginleştirme Projesi’ni 2012 yılında gerçekleştirmeye başlamıştır. İvrindi İşletmesi’nde, yatırım kararının ardından temel ve detay mühendislik çalışmaları, inşaat ve kurulum çalışmaları tamamlanmış ve Ağustos 2019 tarihinde altın üretimine başlanmıştır. Açık ocak yöntemiyle üretilen cevher, yıllık 7.7 mton kapasiteye sahip yığın liçi proses tesisinde işlenmektedir. 2019 yılı sonu itibari ile 12.500 ons altın dökümü gerçekleştirilmiştir.

Lâpseki Projesi

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çanakkale ili Lâpseki ilçesinde Lâpseki Altın ve Gümüş Madeni Zenginleştirme Projesi’nin 2016 yılında inşaat aşaması tamamlanarak, Aralık 2017 tarihinde işletmede altın üretimine başlamıştır. Aralık 2017’de devreye alınan Lâpseki İşletmesi’nde Kestanelik ve S ocaklarında madencilik faaliyetleri devam etmektedir ve ayrıca 2019 yılında yeraltı maden ocağı devreye alınarak cevher üretimi yapılmaya başlanmıştır. Açık ocaklardan ve yeraltı ocağından alınan cevherler üretim tesisine beslenmektedir ve tesis tam kapasite çalışmaktadır. Proje, kimyasal arıtma, susuzlaştırma ve katı atık depolama alanı ile mevcut en iyi uygulanabilir çevre teknolojisine sahiptir. Tank liçi ile 750.000 ton/yıl üretim yapılan tesisin kapasitesi yapılacak optimizasyonlar ile arttırılacaktır. 2019 yılı sonu itibari ile 120.000 ons altın üretimi gerçekleşen işletmede, devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır.

Telefon    : 0312 455 1610

Faks          : 0312 455 1601

E-Posta    : info@tumad.com.tr

Web Site  : www.tumad.com.tr

Adres    :  Buğday Sokak No:9

Çankaya/ANKARA/TURKEY

ÜST