Genel Müdür: Hasan YÜCEL         www.tumad.com.tr

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının gerekliliklerini yerine getirerek, 210.000.000 ABD Doları tutarında proje finansmanı ile Çanakkale Lapseki ve Balıkesir İvrindi Altın Madeni İşletmelerini hayata geçirmiş, Doğal Kaynaklar dalında uluslararası iki proje finansmanı ödülüne sahip ilk Türk şirketi olmuştur.

Her iki projenin devreye alınmasıyla birlikte eşzamanlı olarak yürütülen rezerv geliştirme çalışmaları neticesinde, üretim kapasitesinin arttırılması amacıyla, Temmuz 2020 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB), Akbank ve Ziraat Bankası konsorsiyumu ile 255.000.000 ABD Doları tutarında refinansman anlaşması imzalamıştır.

İvrindi için mevcut kaynağını, iki milyon onstan, üç milyon ons’a yükseltmiştir. Lapseki için ise ilave aramalarla 60.000 ons’luk bir kaynak artışı sağlanmıştır. Bu çalışmalara ek olarak, yurtiçi ve yurtdışında potansiyel maden sahalarında ileri düzeyde aramalar yaparak, ekonomik olarak çalışmanın mümkün olduğu büyük ölçekli maden projelerini üretime geçirecek çalışmalarına hız vermiştir.

Sürdürülebilir madencilik kriterlerini kendisine ilke edinen TÜMAD, aramalardan rehabilitasyona kadar tüm süreçlerde, dünyada mevcut en yüksek çevre, iş sağlığı güvenliği ve toplum ilişkilerini uygulamayı ve sürekli iyileştirilmeyi sağlamaktadır.

NI-43-101 Kanada standartlarıyla fizibiliteleri hazırlanmış olan İvrindi ve Lapseki maden işletmeleri ile İSG, Çevre, Toplum İlişkileri ve Entegre Yönetim sistemlerinin tüm bileşenleri ile ulusal ve uluslararası standartları içermesi nedeniyle en iyi uygulanabilir teknolojileri barındırmakta olup, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahiptir.

Madencilik faaliyeti yürütülen yörelerde, karşılıklı güvene dayalı, değerlere saygılı, açık ve şeffaf iletişimle, bölge halkının faaliyetlerine desteğini sağlama amaçlı, sosyal onay, şikâyet ve geri bildirim, paydaş katılımı, yerel satın alma-yerel istihdam anlayışı ve yönetimiyle, çevreyi koruyarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaktadır. Her iki işletmesinde alt işverenlerle birlikte %70’i yerelden olmak üzere 2.000 i aşkın çalışan istihdam edilmektedir.

İşletmelerimizde çalışma biten her alanda eşzamanlı olarak doğal habitatına uygun yeşillendirme ve rehabilitasyon çalışmaları başlatılarak bugüne kadar 50.000 fidan toprakla buluşturulmuştur.
Uyguladığı projeler ve yatırımlarla sosyal kalkınmaya da önemli ölçüde katkı sunan TÜMAD, madencilik sektörüne nitelikli ara eleman kazandırmak ve milli eğitim seferberliğine, direkt katkıda bulunmak amacıyla, İvrindi, 16 derslikli “Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin” inşasını tamamlamış ve eğitim öğretim hayatına kazandırmıştır.

Ayrıca, Aralık 2019 tarihinde, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri veya Doğal Kaynaklar alanında hizmet vermek üzere, 16 derslikli Anadolu Lisesi inşasına Ekim 2020 tarihinde başlanmış olup, 2021 yılı sonunda anahtar teslimi olarak tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilecektir.

Proje aşamasında olan, Havran Seyit Onbaşı Bilim ve Teknoloji Merkezinin inşasıyla bölgedeki tüm çocukların ve gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuların sunulması ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacaktır.
TÜMAD yapmış olduğu tüm bu çalışmalar ile yöre halkının ekonomik kalkınmasının yanı sıra, eğitim, sağlık, altyapı, yerel satınalma ve istihdamın geliştirilmesi için projeler üreterek, doğaya, çevreye, insana saygılı bir şekilde, Ülkenin önemli altın üreticileri arasındaki yerini almıştır.

İvrindi İşletmesi

İvrindi Projesinin fizibilitesi NI-43-101 Kanada standartlarıyla hazırlanmıştır ve yatırım ve inşaat döneminin ardından, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde üretime geçilmiştir.

İşletmede üretim, açık ocak madenciliği ile delme, patlama, kazı-yükleme, nakliye ve cevherin boşaltılması olmak üzere beş temel işlemin yürütüldüğü, Kartaldere ve Ballık ocaklarından yapılmış olup, toplamda yaklaşık 7 milyon ton cevher üretilmiş olup, 1000 ton/ saat kapasiteli tesiste işlenerek yığın alanına yaklaşık 6.6 Milyon ton cevher serilmiş, zenginleştirme tesisinde işlenen cevher ile altın gümüş metali elde edilmiştir.
İşletmede, 2020 yılında 115.299 ons altın ve 414.059 ons gümüş üretimi gerçekleştirilmiş olup proje başından itibaren 127.839 ons altın ve 469.197 ons gümüş metali üretilerek ekonomiye kazandırılmıştır.

Lâpseki İşletmesi

Tasarım parametreleri, izleme yöntemleri, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile kaynak verimliliği açısından, sektörde dünyanın en iyi örneği olan Lapseki Altın ve Gümüş Madeni; 2014 yılında TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. portföyüne eklenmiştir. Yatırım ve inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından, Aralık 2017’de altın ve gümüş üretimine başlanmıştır.

İşletmede açık ocak faaliyetleri; delme, patlama, kazı-yükleme, nakliye ve cevherin boşaltılması olmak üzere beş temel işlemin yürütüldüğü Kestanelik, Karakovan, S ve SBX ocaklarından yapılmaktadır.

Yeraltı işletmesiyle cevher üretimine ise, 2019 yılının 4. çeyreğinde başlanılmıştır. 2020 yılı sonu itibariyle; ana rampada 1.215 metre ilerleme gerçekleştirilmiş ve yüzey kotundan, 145 metre derinliğe inilmiştir. 2020 yılı içerisinde 5 aktif kat galerisinden 106.909 ton yüksek tenörlü altın gümüş cevheri üretilmiş ve toplam yeraltı açıklığı 3.870 metre uzunluğuna ulaşmıştır. 2021 yılında 251.000 ton cevher üretimi planlanmaktadır.

Açık ve yeraltı ocağından üretilen yaklaşık 2 milyon ton yüksek tenörlü cevher, Tank Liçi yönteminin uygulandığı zenginleştirme tesisinde %96 verimle işlenerek dore Altın ve Gümüş elde edilmiştir.

Kimyasal arıtma, susuzlaştırma ve katı atık depolama alanı ile mevcut en iyi uygulanabilir çevre teknolojisine sahip olan tesis tam kapasite faaliyet göstermekte olup, 2020 yılında 70.369 ons altın ve 48.534 ons gümüş üretimi gerçekleştirilmiş ve proje ömrü boyunca 187.795 ons altın, 111.907 ons gümüş üretilerek ülke ekonomisine kazandırılmıştır.

Telefon    : 0312 455 1610

Faks          : 0312 455 1601

E-Posta    : info@tumad.com.tr

Web Site  : www.tumad.com.tr

Adres    :  Buğday Sokak No:9

Çankaya/ANKARA/TURKEY

ÜST