Üyelikler

Holdingimiz dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu “UN Global Compact”e 2018 yılında katılarak strateji ve operasyonlarını insan hakları, çevre, çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki On İlke’ye göre düzenleyeceğini ve her yıl kaydettiği ilerlemeyi kamuoyuna açık bir şekilde raporlayacağını taahhüt etmiştir.

“Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği” ve “İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği” üyeliklerinin yanı sıra 2023 yılında “Kadını Güçlendirme İlkeleri”ne de imza atan Nurol Holding, sürdürülebilirlik yol haritasındaki taahhütlerini pekiştirmeye devam edecektir.

Nurol Holding & Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)

Nurol Holding 2018 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Sözleşme; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeyi kapsamaktadır. Bu ilkeler evrensel olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler Bildirgeler’ine dayanmaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan şirketlerden her yıl ‘‘İlerleme Bildirim Raporlarını (Communication on Progress-CoP)’’ paylaşmaları beklenmektedir. Biz de Nurol Holding olarak stratejilerimizi, politikalarımızı ve prosedürlerimizi Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri doğrultusunda yönlendirmekteyiz. İlerleme bildirim raporlarımızla Global Compact’e olan taahhüdümüzün teminatını oluşturmanın yanı sıra paydaşlarımıza ve kamuoyuna da bilgilerimizi her yıl sunmaya devam edeceğiz.

Nurol Holding & İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)

Nurol Holding, 2022 yılında İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’ne (SKD Türkiye) üye olmuştur. Dernek, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’deki bölgesel ağı olarak 2004 yılında faaliyete geçmiştir. Sürdürülebilir kalkınma konusunda tüm iş dünyasını birleştirici bir çatı altında buluşturarak şirketlerin çevre, ekonomi ve toplum üzerine inşa edeceği sürdürülebilir yatırımlarına ve projelerine destek olmaktadır. Nurol Topluluğu olarak bizler de SKD’yi sürdürülebilirlik deneyimlerimizi paylaştığımız, şirketlerle iş birliği halinde olduğumuz ve şirketlerin deneyimlerinden faydalandığımız etkili bir platform olarak değerlendirmekteyiz.

Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği

Nurol Holding 2023 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği üyesi olmuştur.  Dernek, UN Global Compact’in dünya genelindeki yerel ağlarından biri olan UN Global Compact Türkiye tarafından kurulmuştur. Derneğin ilk Genel Kurul toplantısında 2023-2026 dönemleri arası Yönetim ve Denetim Kurulu seçilmiştir. Dernek, UN Global Compact’in 10 ilkesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi İlkeleri (WEPs)

Nurol Holding 2023 yılında Kadını Güçlendirme İlkeleri’ne (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imza atmıştır. Prensipler, UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifinde ortaya çıkarak kadının ekonomik hayatın her alanında ve her düzeyinde var olmasını desteklemektedir. Kişilerden ve bağlı bulundukları kurumlardan da bu yönde hareket etmeleri ve mevcut uygulamalarını geliştirmeleri doğrultusunda adımlar atmaları beklenmektedir. Nurol Holding de kadının iş hayatında ilerlemesine öncülük eden ve destekleyen bir şirket olarak üyeliğiyle birlikte bu alandaki uygulamalarda gelişimi artırma yönünde taahhütte bulunmuştur.

ÜST