Page 16 - 2015 Faaliyet Raporu
P. 16

NUROL ŞİRKETLER TOPLULUĞU’NUN NUROL ŞİRKETLER TOPLULUĞU’NUN
 BAZI TEMEL GÖSTERGELERİ BAZI TEMEL GÖSTERGELERİ

 10.000.000

 KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO (Bin TL) 8.000.000 YATIRIMLAR (Bin TL)
                                    1. 400.000
 6.000.000
 2013 2014 2015           2013   2014  2015      1.200.000
 TOPLAM AKTİFLER 5.340.919 6.735.410 9.195.944 4.000.000 OTOYOL A.Ş. YATIRIMI 507.226 715.878 737.398 1.000.000
 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 990.072 983.915 1.601.003 MADDİ DURAN VARLIK  800.000
 Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre denetlenmiş  2.000.000 YATIRIMLARI VE YATIRIM  187.594 152.846 166.643
 konsolide mali tablolardan alınmıştır. 2013 2014 2015 AMAÇLI GAYRİMENKULLER 600.000
 0      ENERJİ YATIRIMLARI    119.746  16    0      400.000
 Toplam Aktifler (Bin TL) MADENCİLİK YATIRIMLARI 12.368 109.336 27.938 200.000   2013   2014   2015
       DİĞER YATIRIMLAR     4.810  10.170  9.502
       TOPLAM         831.744 988.246 941.481    0
 4.000.000  *Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre denetlenmiş
        konsolide mali tablolardan alınmıştır.
 3. 500.000  *Cari dönemde yapılan yatırımları göstermektedir.      Otoyol A.Ş. Yatırımı - Maddi Duran Varlık Yatırımları ve
                                       Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - Enerji Yatırımları
       *Otoyol A.Ş. yatırımı, Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.'ye ait UFRS'ye göre hazırlanmış
 3.000.000                                   Madencilik Yatırımları - Diğer Yatırımlar
        bağımsız denetim raporundan Nurol payı ölçüsünde (%26,98) alınmıştır.
 2.500.000  *Nurol Gayrimenkul'ün geliştirilmekte olan ve inşaatı devam eden projeleri için yapılan
        arsa ve inşaat yatırımları hariçtir. Devam eden 3 proje için 2015 yılı itibarıyla kümülatif
 2.000.000   1.166.961 bin TL yatırım yapılmıştır.
 KONSOLİDE ÖZET GELİR TABLOSU (Bin TL)  *Sat Geri Kirala işlemi, yatırımlar rakamına dahil değildir.
 1.500.000
 1.000.000
 2013 2014 2015 500.000 2013 2014 2015
 SATIŞLARDAN GELİRLER 2.067.668 2.508.022 3.446.900
 SATIŞLARIN MALİYETİ (1.666.041) (2.029.193) (2.738.682) 0
 BRÜT KAR / (ZARARI) 401.627 478.829 708.218 Satışlardan Gelirler (Bin TL)
 FAALİYET KARI / (ZARARI) 230.134 209.797 367.840 600.000     1. 400.000
 NET DÖNEM KARI / (ZARARI) 12.328 22.270 576.822 YURT DIŞI SATIŞLAR (Bin TL) 1.200.000
 Faiz, Vergi, Amortisman ve  500.000                 1.000.000
 İtfa Payı Öncesi Faaliyet Karı  309.871 304.978 487.746 400.000
 (FAVÖK)        2013   2014  2015             800.000
       İNŞAAT  344.587 661.422 756.833
 Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre denetlenmiş  300.000 600.000
 konsolide mali tablolardan alınmıştır. DİĞER 280.936 287.410 429.691
 200.000   TOPLAM  625.523 948.832 1.186.524           400.000
 2013 2014 2015 Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na  200.000
 100.000   (UFRS) göre denetlenmiş konsolide mali tablolardan            2013   2014   2015
       alınmıştır.                       0
 0
                                               İnşaat - Diğer
 FAVÖK (Bin TL)
 SEKTÖREL BAZDA SATIŞLAR (Bin TL)  %30 Savunma ve İmalat


 2013 2014 2015
 İNŞAAT 1.241.988 1.590.675 2.169.490 %3 Finans İNSAN KAYNAKLARI
 SAVUNMA ve İMALAT 653.639 702.360 1.020.077 %2 Enerji
 FİNANS 40.942 79.313 104.096 %2 Turizm
 ENERJİ 63.374 59.572 74.809 Ticaret ve 2013 2014 2015
 Hizmet
 TURİZM 55.105 65.431 64.376 TOPLAM PERSONEL SAYISI 11.737 11.780 13.269
 TİCARET ve HİZMET 11.955 10.132 13.817 Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre denetlenmiş
       konsolide mali tablolardan alınmıştır.
 HOLDİNG 665 540 235
 SATIŞLARDAN GELİRLER 2.067.668 2.508.022 3.446.900
 Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre denetlenmiş
 konsolide mali tablolardan alınmıştır.
 %63 İnşaat

 14                                                   15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21