Page 15 - 2015 Faaliyet Raporu
P. 15

NUROL ŞİRKETLER TOPLULUĞU’NUN                                              NUROL ŞİRKETLER TOPLULUĞU’NUN
    BAZI TEMEL GÖSTERGELERİ                                                 BAZI TEMEL GÖSTERGELERİ

                                   10.000.000

       KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO (Bin TL)             8.000.000                           YATIRIMLAR (Bin TL)
                                                                                               1. 400.000
                                   6.000.000
                   2013   2014  2015                                                  2013  2014   2015     1.200.000
       TOPLAM AKTİFLER     5.340.919 6.735.410 9.195.944 4.000.000                           OTOYOL A.Ş. YATIRIMI  507.226 715.878 737.398    1.000.000
       TOPLAM ÖZKAYNAKLAR   990.072 983.915 1.601.003                                   MADDİ DURAN VARLIK                    800.000
       Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre denetlenmiş  2.000.000              YATIRIMLARI VE YATIRIM  187.594 152.846 166.643
       konsolide mali tablolardan alınmıştır.                  2013   2014   2015            AMAÇLI GAYRİMENKULLER                  600.000
                                   0                               ENERJİ YATIRIMLARI    119.746  16    0      400.000
                                             Toplam Aktifler (Bin TL)          MADENCİLİK YATIRIMLARI  12.368 109.336 27.938     200.000     2013   2014   2015
                                                                   DİĞER YATIRIMLAR     4.810  10.170 9.502
                                                                   TOPLAM         831.744 988.246 941.481    0
                                    4.000.000                           *Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre denetlenmiş
                                                                    konsolide mali tablolardan alınmıştır.
                                    3. 500.000                          *Cari dönemde yapılan yatırımları göstermektedir.      Otoyol A.Ş. Yatırımı - Maddi Duran Varlık Yatırımları ve
                                                                                                  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - Enerji Yatırımları
                                                                   *Otoyol A.Ş. yatırımı, Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.'ye ait UFRS'ye göre hazırlanmış
                                    3.000.000                                                            Madencilik Yatırımları - Diğer Yatırımlar
                                                                    bağımsız denetim raporundan Nurol payı ölçüsünde (%26,98) alınmıştır.
                                    2.500.000                           *Nurol Gayrimenkul'ün geliştirilmekte olan ve inşaatı devam eden projeleri için yapılan
                                                                    arsa ve inşaat yatırımları hariçtir. Devam eden 3 proje için 2015 yılı itibarıyla kümülatif
                                    2.000.000                            1.166.961 bin TL yatırım yapılmıştır.
       KONSOLİDE ÖZET GELİR TABLOSU (Bin TL)                                          *Sat Geri Kirala işlemi, yatırımlar rakamına dahil değildir.
                                    1.500.000
                                    1.000.000
                   2013   2014  2015      500.000     2013   2014   2015
       SATIŞLARDAN GELİRLER  2.067.668 2.508.022 3.446.900
       SATIŞLARIN MALİYETİ  (1.666.041) (2.029.193) (2.738.682) 0
       BRÜT KAR / (ZARARI)   401.627 478.829 708.218             Satışlardan Gelirler (Bin TL)
       FAALİYET KARI / (ZARARI) 230.134 209.797 367.840   600.000                                                         1. 400.000
       NET DÖNEM KARI / (ZARARI) 12.328 22.270 576.822                                   YURT DIŞI SATIŞLAR (Bin TL)               1.200.000
       Faiz, Vergi, Amortisman ve                500.000                                                         1.000.000
       İtfa Payı Öncesi Faaliyet Karı  309.871 304.978 487.746 400.000
       (FAVÖK)                                                              2013   2014  2015             800.000
                                                                   İNŞAAT  344.587 661.422 756.833
       Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre denetlenmiş  300.000                                            600.000
       konsolide mali tablolardan alınmıştır.                                         DİĞER  280.936 287.410 429.691
                                   200.000                            TOPLAM  625.523 948.832 1.186.524           400.000
                                            2013   2014   2015            Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na  200.000
                                   100.000                            (UFRS) göre denetlenmiş konsolide mali tablolardan            2013   2014   2015
                                                                   alınmıştır.                       0
                                   0
                                                                                                           İnşaat - Diğer
                                              FAVÖK (Bin TL)
       SEKTÖREL BAZDA SATIŞLAR (Bin TL)                         %30 Savunma ve İmalat


                   2013   2014  2015
       İNŞAAT         1.241.988 1.590.675 2.169.490                 %3 Finans           İNSAN KAYNAKLARI
       SAVUNMA ve İMALAT    653.639 702.360 1.020.077                    %2 Enerji
       FİNANS          40.942 79.313 104.096                     %2 Turizm
       ENERJİ          63.374 59.572  74.809                     Ticaret ve                       2013  2014   2015
                                                    Hizmet
       TURİZM          55.105 65.431  64.376                                    TOPLAM PERSONEL SAYISI  11.737 11.780  13.269
       TİCARET ve HİZMET    11.955 10.132  13.817                                    Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre denetlenmiş
                                                                   konsolide mali tablolardan alınmıştır.
       HOLDİNG          665   540   235
       SATIŞLARDAN GELİRLER  2.067.668 2.508.022 3.446.900
       Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre denetlenmiş
       konsolide mali tablolardan alınmıştır.
                                           %63 İnşaat

       14                                                                                                        15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20