Page 8 - 2015 Faaliyet Raporu
P. 8

BAŞKANIN MESAJI 2015 yılında yurt içi projelerimizde de önemli aşamalar  Nurol Makina, 40 yıla dayanan tecrübesi ile savunma


     kaydedilmiştir. Türkiye'nin son dönem en büyük    sanayiinde güvenilir bir yüklenici ve çözüm ortağı olarak
     altyapı projelerinden biri olan ve Nurol İnşaat’ın yerel  faaliyetlerini sürdürmektedir. Tekerlekli zırhlı araç ve özel
     ortakları arasında yer aldığı Türk- Japon Ortak Girişimi  amaçlı platform alanında uluslararası üretim yapan Nurol
 015 yılında global ekonomideki gelişmelerin  Nurol Grubu olarak bu öngörüler altında bütçelerimizi
 beklendiği gibi olmaması ve jeopolitik risklerin  hazırlarken 2016 yılı ortalama enflasyon oranını % 7,65  tarafından yürütülen MARMARAY Boğaz Tüp Geçiş  Makina, gerçekleştirdiği özgün tasarım ve geliştirdiği
 2artarak devam etmesi nedeniyle piyasalardaki  USD/ TL paritesini 2,99 ve EUR/ TL paritesini 3,11 olarak  Projemiz, Ekim 2013 itibariyle hizmete girmiş olup,  projeler ile sektördeki öncü firmalardan biri haline gelmiş
 belirsizlik sürdü. FED’in faiz arttırım kararı beklentisi tüm  tahmin ettik.  projemizin garanti süresi çerçevesindeki çalışmaları  bulunmaktadır.
 yıl boyunca etkili oldu. Avrupa bölgesinde beklenen  devam etmektedir.
 toparlanmanın bir türlü gerçekleşmemesi ve bankacılık  2016 yılında, temkinli bir yaklaşım içinde olmak kaydıyla  Nurol Teknoloji Şirketimiz, Ankara’da kurulu tam
 sistemine ilişkin endişeler de piyasaları tehdit eden bir  katma değeri yüksek alanlarda daha büyük projeler  Nurol İnşaat liderliğindeki Uluslararası Konsorsiyum  otomasyonlu modern üretim tesislerinde 21. yüzyıl
                          3
 diğer unsur olarak karşımıza çıktı. Bir başka tehlike ise  geliştirmek iş planımızda yer alıyor. Faaliyet gösterdiğimiz  tarafından yapımı sürdürülen, 24 milyon m gövde  teknolojisi olan "İleri teknik malzemeler" alanında özgün
 dünya ticaretinin bir türlü canlanamamasıydı. Çin’in frene  ülkelerde stratejilerimiz doğrultusunda pazar payımızı  dolgusu ve 1.200 MW kapasite ile yıllık 4,1 milyar  tasarım ve üretim yapmakta olup müşteri taleplerine uygun
 basmasıyla küresel ticaretin yavaşlaması ve Çin  artırmak için de çalışmalarımıza devam edeceğiz.  kWh enerji üretecek olan Ilısu Barajı ve HES  formülasyonlar geliştirerek sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda
 ekonomisinin giderek küçülmesi yanında, gelen yeni  Projemizde 2015 sonunda gerçekleşme oranı %80  çözümler sunmaktadır. Ülkemiz ve bölgemizde tek kaynak
 veriler ise büyümenin daha da düşebileceğini gösteriyor.  NUROL HOLDİNG, inşaat ve taahhüt başta olmak üzere  seviyesine ulaşmış bulunmakta olup, yeni ihale ile  konumunda olan firmamız, savunma ürünlerinin yanısıra,
 savunma ve imalat sanayi, teknoloji, gayrimenkul  taahhüt altına alınan Hasankeyf Grubu Karayolu  rotor kırıcı uç ve diğer madencilik uçları ürünleriyle de imalat
 Büyüme konusunun dünya çapında bu kadar hassas  yatırım, enerji, turizm, madencilik, finans, ticaret ve  Köprüleri Projemiz çerçevesinde de inşaat ve madencilik alanında başarıyla faaliyet göstermektedir.
 olunduğu bir durumda merkez bankaları hem büyüme hem  hizmet sektörlerinde yurt içinde ve yurt dışında  çalışmaları devam etmektedir.
 enflasyon hem de finansal istikrar hedeflerini bir arada  yapılanmış kırkı aşan iştirak, bağlı ortaklık, şube ve  Nurol Ailesi olarak yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız.
 gerçekleştirmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor.  proje ortaklığı ile faaliyet göstermeye devam etmektedir.  Türkiye’nin en büyük Yap-İşlet-Devret modelli altyapı  Her zaman olduğu gibi yine hedefimiz; içinde yer aldığımız
 31 Aralık 2015 tarihli yasal mali bilançosu uyarınca Aktif  yatırımlarından biri olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu  sektörlerde kalitemizle ön plana çıkarak en iyi olabilmek, en
 Yurt içi piyasalardaki temel belirleyici faktör ise siyasi  büyüklüğü 9,2 Milyar TL, Özkaynaklar toplamı 1,6 Milyar  (İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü dahil) Projemizde gerek  yüksek toplumsal ve ekonomik değeri yaratabilmektir.
 gelişmeler oldu. Seçimler nedeniyle uzayan belirsizlik ve bir  TL olan Nurol Holding, gelişen piyasa ve ekonomik  asma köprü bölümünde gerek otoyol kesimlerinde yapım
 süredir ülke gündeminde olmayan güvenlik endişelerinin  değişimlere paralel olarak sürdürülebilir büyüme hedefi  çalışmaları iş planlarına uygun olarak devam etmektedir.  Yarım asırı aşan bir süredir hep daha iyisi ve daha fazlasını
 yeniden kendini göstermesi, Türkiye’ye ilişkin risk algısını  doğrultusunda faaliyetlerini planlamakta, koordine  384 km. otoyol ile 43 km bağlantı yolu olmak üzere toplam  yapmaya gayret ediyoruz. İlkelerimizden ödün vermeden
 olumsuz etkiledi. 2015 yılında dış ticaret açığındaki düşüşün  etmekte ve yürütmektedir. 427 km otoyol ile 1.550 m orta açıklığa sahip Osmangazi  yolumuza devam ederken ulaştığımız hiç bir nokta son,
 cari işlemler dengesine etkisi olumlu görünüyor. Yine de dış  (İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü) Köprüsü’nün dizayn  vardığımız hiç bir durak yeterli değildir bizim için. Onlar
 ticaret verilerinin ekonomideki büyüme açısından pek iyi  Şirketlerimize baktığımızda, öncelikle Nurol İnşaat'ın faaliyet  dahil yapımını içeren projemizde Gebze’den başlayarak  sadece çıkılması gereken basamaklardır. Geçmişte olduğu
 sinyal verdiği söylenemez.  sahasının yurt içi ve yurt dışında BAE, Suudi Arabistan,Libya,  İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nün de dahil olduğu  gibi bugün de önümüze çıkan engellerin geçici ve çözülebilir
 Cezayir, Fas ve Katar'dan, Gürcistan, Polonya, Rusya,  yaklaşık 53 kilometrelik kesim (Gebze ile Gemlik arası) 2016  olduğunun bilinci içinde, Nurol bayrağını yurdumuzda ve
 Enflasyonda 2015 yılını hedefin üzerinde yüzde 8,8 ile  Türkmenistan, Özbekistan, Irak ve Afganistan'a kadar geniş  ortalarında trafiğe açılmış olacaktır. Nurol İnşaat tarafından  sınırlarımızın ötesinde dalgalandırmaktan onur duymaktayız.
 kapattık. 2016 yılında ise gerçekleşmesi zor görünse de  bir coğrafyaya yayılmış on beş ülkeyi kapsadığını  yapımı tamamlanan Güney Yaklaşım Viyadüğü ise,
 enflasyon hedefi yine yüzde 5 düzeylerinde. Petrol ve  söyleyebiliriz. ABD'li Mc Graw Hill'e bağlı “Engineering  Osmangazi Köprüsü'nün güney ayağını otoyola bağlamakta  Şirketlerimizin ticari faaliyetleri yanında, Nurol Vakfımız
 emtia fiyatlarındaki düşüş bu yıl da enflasyonu olumlu  News Record” tarafından yayımlanan Dünyanın En Büyük  olup viyadüğü kullanarak köprüden geçen araçlar, 60 metre  aracılığıyla eğitim başta olmak üzere kültür, sanat ve spora
 etkileyebilir. Ancak asgari ücretteki yüzde 30’luk artış ve  Uluslararası Müteahhitleri listesinde de yer alan Nurol  yükseklikten 13 metreye inerek otoyola devam edeceklerdir.  kadar birçok alanda toplumsal fayda sağlayacak projelerle de
 döviz kurlarındaki yükselişin devam etmesinin sonuçları  İnşaat'ın referans projeleri bağlamındaki çalışma alanları;  Köprünün hizmete girmesiyle birlikte halen 1-1,5 saati bulan  sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret etmekteyiz.
 enflasyona olumsuz yansıyacağa benziyor.  altyapı projeleri, karayolları, otoyollar, demiryolu ve metro  ulaşım süresi 6 dakikaya inmiş olmaktadır.
 sistemleri, tüneller, gaz/petrol boru hatları ve ilgili tesisler,  Başarılarımızı sürekli kılmak için birlik ve beraberliğimizi
 Geçtiğimiz aylarda Rusya ile Türkiye arasında oluşan  sulama/drenaj sistemleri, barajlar ve hidroelektrik santraller,  Gebze-İzmir Otoyolu Projesi tamamlandığında ise İstanbul- koruyarak her zamankinden daha fazla çalışacağımıza
 gerilimli hava ve maalesef ülkemizde tırmanan terörün  su temini ve pis su sistemleri, kentsel/endüstriyel arıtma  İzmir arasında kara yolu ulaşımı 3,5 saate düşecektir.   inanmaktayım. Bu vesileyle, bizi bugünlere getiren
 yarattığı endişe nedeniyle yeni dönemde enerji, inşaat,  tesisleri ve katı atık tesisleri, anahtar teslimi üretim tesisleri  toplumumuza, gelişim sürecinde yanımızda yer alan değerli
 ticaret ve özellikle de turizm sektörünün çok zorlanacağı  ile sanayi kompleksi projelerini, sanayi siteleri, iş ve ticaret  Ordu Çevre Yolu Projemiz’de imalatlar 2015 yılı itibariyle  çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, paydaşlarımıza ve
 ortada. Güneydoğu’da bir türlü çözülemeyen sorunlar,  merkezi projelerini, lüks/toplu konut ve sosyal merkez  %80 gerçekleşme oranına ulaşmış olup, İdare tarafından  müşterilerimize Nurol markasına duydukları güven ve bağlılık
 mültecilerin durumu ve Suriye krizi de bölgemizde büyük  projeleri ile otel, tatil köyü ve turistik tesis projelerini  %20 keşif artışı verilmiştir.  için teşekkürlerimi sunuyor, 2016 yılının ülkemize ve
 sıkıntılara yol açmakta.  içermektedir.            dünyaya huzur, barış ve refah getirmesini temenni ediyorum.
     NGYO, mevcut portföyüne ilave olarak, özellikle İstanbul’da
 Nurol Topluluk Şirketleri’nin bu yıl yine odaklandığı konu  Yurt dışı faaliyetlerimizin genişletilmesi amacıyla iş geliştirme  gerçekleştirmekte olduğu marka projeleriyle ilgi odağı olmayı  Sevgi ve Saygılarımla,
 öncelikle mevcut durumumuzu koruyarak kalitemizle ön  çalışmalarımız da yoğun olarak sürmektedir. Suudi Arabistan  sürdürmektedir. İstanbul’da gerçekleştirilen Nurol Tower
 planda olmak ve sürdürülebilir büyüme olacak. Bunu  ve Kuveyt başta olmak üzere Körfez Bölgesi’ndeki  Çağlayan Projemiz’de çalışmalar 2016 yılı itibariyle
 yaparken mümkün olduğunca verimliliği artırarak girişimlerimizin yanı sıra, Sahra Altı Afrika, Bosna Hersek,  tamamlanmış bulunmaktadır. Yine NGYO yatırımı olarak
 maliyetleri kontrol altına almak ve pazarda kalıcılığımızı  Makedonya, Sırbistan, Kazakistan, Azerbaycan, Pakistan  İstanbul’da gerçekleştirilen Nurol Life ve Nurol Park projelerimizin  Nurettin ÇARMIKLI
 devam ettirmek istiyoruz. ve Ukrayna’da çalışmalarımız devam etmektedir. yapımı da Nurol İnşaat kalitesiyle devam etmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı


 6                                                    7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13