Page 7 - 2015 Faaliyet Raporu
P. 7

BAŞKANIN MESAJI                                                     2015 yılında yurt içi projelerimizde de önemli aşamalar  Nurol Makina, 40 yıla dayanan tecrübesi ile savunma


                                                                kaydedilmiştir. Türkiye'nin son dönem en büyük    sanayiinde güvenilir bir yüklenici ve çözüm ortağı olarak
                                                                altyapı projelerinden biri olan ve Nurol İnşaat’ın yerel  faaliyetlerini sürdürmektedir. Tekerlekli zırhlı araç ve özel
                                                                ortakları arasında yer aldığı Türk- Japon Ortak Girişimi  amaçlı platform alanında uluslararası üretim yapan Nurol
       015 yılında global ekonomideki gelişmelerin   Nurol Grubu olarak bu öngörüler altında bütçelerimizi
       beklendiği gibi olmaması ve jeopolitik risklerin  hazırlarken 2016 yılı ortalama enflasyon oranını % 7,65     tarafından yürütülen MARMARAY Boğaz Tüp Geçiş     Makina, gerçekleştirdiği özgün tasarım ve geliştirdiği
    2artarak devam etmesi nedeniyle piyasalardaki     USD/ TL paritesini 2,99 ve EUR/ TL paritesini 3,11 olarak     Projemiz, Ekim 2013 itibariyle hizmete girmiş olup,  projeler ile sektördeki öncü firmalardan biri haline gelmiş
    belirsizlik sürdü. FED’in faiz arttırım kararı beklentisi tüm  tahmin ettik.                      projemizin garanti süresi çerçevesindeki çalışmaları  bulunmaktadır.
    yıl boyunca etkili oldu. Avrupa bölgesinde beklenen                                  devam etmektedir.
    toparlanmanın bir türlü gerçekleşmemesi ve bankacılık  2016 yılında, temkinli bir yaklaşım içinde olmak kaydıyla                             Nurol Teknoloji Şirketimiz, Ankara’da kurulu tam
    sistemine ilişkin endişeler de piyasaları tehdit eden bir  katma değeri yüksek alanlarda daha büyük projeler      Nurol İnşaat liderliğindeki Uluslararası Konsorsiyum  otomasyonlu modern üretim tesislerinde 21. yüzyıl
                                                                                     3
    diğer unsur olarak karşımıza çıktı. Bir başka tehlike ise  geliştirmek iş planımızda yer alıyor. Faaliyet gösterdiğimiz  tarafından yapımı sürdürülen, 24 milyon m gövde  teknolojisi olan "İleri teknik malzemeler" alanında özgün
    dünya ticaretinin bir türlü canlanamamasıydı. Çin’in frene  ülkelerde stratejilerimiz doğrultusunda pazar payımızı   dolgusu ve 1.200 MW kapasite ile yıllık 4,1 milyar   tasarım ve üretim yapmakta olup müşteri taleplerine uygun
    basmasıyla küresel ticaretin yavaşlaması ve Çin   artırmak için de çalışmalarımıza devam edeceğiz.          kWh enerji üretecek olan Ilısu Barajı ve HES      formülasyonlar geliştirerek sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda
    ekonomisinin giderek küçülmesi yanında, gelen yeni                                   Projemizde 2015 sonunda gerçekleşme oranı %80     çözümler sunmaktadır. Ülkemiz ve bölgemizde tek kaynak
    veriler ise büyümenin daha da düşebileceğini gösteriyor.  NUROL HOLDİNG, inşaat ve taahhüt başta olmak üzere     seviyesine ulaşmış bulunmakta olup, yeni ihale ile   konumunda olan firmamız, savunma ürünlerinin yanısıra,
                               savunma ve imalat sanayi, teknoloji, gayrimenkul          taahhüt altına alınan Hasankeyf Grubu Karayolu     rotor kırıcı uç ve diğer madencilik uçları ürünleriyle de imalat
    Büyüme konusunun dünya çapında bu kadar hassas    yatırım, enerji, turizm, madencilik, finans, ticaret ve      Köprüleri  Projemiz  çerçevesinde  de  inşaat   ve madencilik alanında başarıyla faaliyet göstermektedir.
    olunduğu bir durumda merkez bankaları hem büyüme hem  hizmet sektörlerinde yurt içinde ve yurt dışında         çalışmaları devam etmektedir.
    enflasyon hem de finansal istikrar hedeflerini bir arada  yapılanmış kırkı aşan iştirak, bağlı ortaklık, şube ve                               Nurol Ailesi olarak yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız.
    gerçekleştirmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor.  proje ortaklığı ile faaliyet göstermeye devam etmektedir.     Türkiye’nin en büyük Yap-İşlet-Devret modelli altyapı  Her zaman olduğu gibi yine hedefimiz; içinde yer aldığımız
                               31 Aralık 2015 tarihli yasal mali bilançosu uyarınca Aktif     yatırımlarından biri olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu  sektörlerde kalitemizle ön plana çıkarak en iyi olabilmek, en
    Yurt içi piyasalardaki temel belirleyici faktör ise siyasi  büyüklüğü 9,2 Milyar TL, Özkaynaklar toplamı 1,6 Milyar  (İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü dahil) Projemizde gerek  yüksek toplumsal ve ekonomik değeri yaratabilmektir.
    gelişmeler oldu. Seçimler nedeniyle uzayan belirsizlik ve bir  TL olan Nurol Holding, gelişen piyasa ve ekonomik   asma köprü bölümünde gerek otoyol kesimlerinde yapım
    süredir ülke gündeminde olmayan güvenlik endişelerinin  değişimlere paralel olarak sürdürülebilir büyüme hedefi    çalışmaları iş planlarına uygun olarak devam etmektedir.  Yarım asırı aşan bir süredir hep daha iyisi ve daha fazlasını
    yeniden kendini göstermesi, Türkiye’ye ilişkin risk algısını  doğrultusunda faaliyetlerini planlamakta, koordine   384 km. otoyol ile 43 km bağlantı yolu olmak üzere toplam  yapmaya gayret ediyoruz. İlkelerimizden ödün vermeden
    olumsuz etkiledi. 2015 yılında dış ticaret açığındaki düşüşün  etmekte ve yürütmektedir.                427 km otoyol ile 1.550 m orta açıklığa sahip Osmangazi  yolumuza devam ederken ulaştığımız hiç bir nokta son,
    cari işlemler dengesine etkisi olumlu görünüyor. Yine de dış                              (İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü) Köprüsü’nün dizayn  vardığımız hiç bir durak yeterli değildir bizim için. Onlar
    ticaret verilerinin ekonomideki büyüme açısından pek iyi  Şirketlerimize baktığımızda, öncelikle Nurol İnşaat'ın faaliyet  dahil yapımını içeren projemizde Gebze’den başlayarak  sadece çıkılması gereken basamaklardır. Geçmişte olduğu
    sinyal verdiği söylenemez.              sahasının yurt içi ve yurt dışında BAE, Suudi Arabistan,Libya,   İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nün de dahil olduğu  gibi bugün de önümüze çıkan engellerin geçici ve çözülebilir
                               Cezayir, Fas ve Katar'dan, Gürcistan, Polonya, Rusya,       yaklaşık 53 kilometrelik kesim (Gebze ile Gemlik arası) 2016  olduğunun bilinci içinde, Nurol bayrağını yurdumuzda ve
    Enflasyonda 2015 yılını hedefin üzerinde yüzde 8,8 ile  Türkmenistan, Özbekistan, Irak ve Afganistan'a kadar geniş  ortalarında trafiğe açılmış olacaktır. Nurol İnşaat tarafından  sınırlarımızın ötesinde dalgalandırmaktan onur duymaktayız.
    kapattık. 2016 yılında ise gerçekleşmesi zor görünse de  bir coğrafyaya yayılmış on beş ülkeyi kapsadığını      yapımı tamamlanan Güney Yaklaşım Viyadüğü ise,
    enflasyon hedefi yine yüzde 5 düzeylerinde. Petrol ve  söyleyebiliriz. ABD'li Mc Graw Hill'e bağlı “Engineering   Osmangazi Köprüsü'nün güney ayağını otoyola bağlamakta  Şirketlerimizin ticari faaliyetleri yanında, Nurol Vakfımız
    emtia fiyatlarındaki düşüş bu yıl da enflasyonu olumlu  News Record” tarafından yayımlanan Dünyanın En Büyük      olup viyadüğü kullanarak köprüden geçen araçlar, 60 metre  aracılığıyla eğitim başta olmak üzere kültür, sanat ve spora
    etkileyebilir. Ancak asgari ücretteki yüzde 30’luk artış ve  Uluslararası Müteahhitleri listesinde de yer alan Nurol  yükseklikten 13 metreye inerek otoyola devam edeceklerdir.  kadar birçok alanda toplumsal fayda sağlayacak projelerle de
    döviz kurlarındaki yükselişin devam etmesinin sonuçları  İnşaat'ın referans projeleri bağlamındaki çalışma alanları;  Köprünün hizmete girmesiyle birlikte halen 1-1,5 saati bulan  sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret etmekteyiz.
    enflasyona olumsuz yansıyacağa benziyor.       altyapı projeleri, karayolları, otoyollar, demiryolu ve metro   ulaşım süresi 6 dakikaya inmiş olmaktadır.
                               sistemleri, tüneller, gaz/petrol boru hatları ve ilgili tesisler,                             Başarılarımızı sürekli kılmak için birlik ve beraberliğimizi
    Geçtiğimiz aylarda Rusya ile Türkiye arasında oluşan  sulama/drenaj sistemleri, barajlar ve hidroelektrik santraller,  Gebze-İzmir Otoyolu Projesi tamamlandığında ise İstanbul- koruyarak her zamankinden daha fazla çalışacağımıza
    gerilimli hava ve maalesef ülkemizde tırmanan terörün  su temini ve pis su sistemleri, kentsel/endüstriyel arıtma   İzmir arasında kara yolu ulaşımı 3,5 saate düşecektir.   inanmaktayım. Bu vesileyle, bizi bugünlere getiren
    yarattığı endişe nedeniyle yeni dönemde enerji, inşaat,  tesisleri ve katı atık tesisleri, anahtar teslimi üretim tesisleri                          toplumumuza, gelişim sürecinde yanımızda yer alan değerli
    ticaret ve özellikle de turizm sektörünün çok zorlanacağı  ile sanayi kompleksi projelerini, sanayi siteleri, iş ve ticaret  Ordu Çevre Yolu Projemiz’de imalatlar 2015 yılı itibariyle  çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, paydaşlarımıza ve
    ortada. Güneydoğu’da bir türlü çözülemeyen sorunlar,  merkezi projelerini, lüks/toplu konut ve sosyal merkez      %80 gerçekleşme oranına ulaşmış olup, İdare tarafından  müşterilerimize Nurol markasına duydukları güven ve bağlılık
    mültecilerin durumu ve Suriye krizi de bölgemizde büyük  projeleri ile otel, tatil köyü ve turistik tesis projelerini  %20 keşif artışı verilmiştir.            için teşekkürlerimi sunuyor, 2016 yılının ülkemize ve
    sıkıntılara yol açmakta.               içermektedir.                                                       dünyaya huzur, barış ve refah getirmesini temenni ediyorum.
                                                                NGYO, mevcut portföyüne ilave olarak, özellikle İstanbul’da
    Nurol Topluluk Şirketleri’nin bu yıl yine odaklandığı konu  Yurt dışı faaliyetlerimizin genişletilmesi amacıyla iş geliştirme  gerçekleştirmekte olduğu marka projeleriyle ilgi odağı olmayı       Sevgi ve Saygılarımla,
    öncelikle mevcut durumumuzu koruyarak kalitemizle ön  çalışmalarımız da yoğun olarak sürmektedir. Suudi Arabistan   sürdürmektedir. İstanbul’da gerçekleştirilen Nurol Tower
    planda olmak ve sürdürülebilir büyüme olacak. Bunu  ve Kuveyt başta olmak üzere Körfez Bölgesi’ndeki          Çağlayan Projemiz’de çalışmalar 2016 yılı itibariyle
    yaparken mümkün  olduğunca  verimliliği artırarak girişimlerimizin yanı sıra, Sahra Altı Afrika, Bosna Hersek,  tamamlanmış bulunmaktadır. Yine NGYO yatırımı olarak
    maliyetleri kontrol altına almak ve pazarda kalıcılığımızı  Makedonya, Sırbistan, Kazakistan, Azerbaycan, Pakistan  İstanbul’da gerçekleştirilen Nurol Life ve Nurol Park projelerimizin          Nurettin ÇARMIKLI
    devam ettirmek istiyoruz.              ve Ukrayna’da çalışmalarımız devam etmektedir.           yapımı da Nurol İnşaat kalitesiyle devam etmektedir.                Yönetim Kurulu Başkanı


        6                                                                                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12