Başkanın Mesajı

Değerli Hissedarlarımız, İş Ortaklarımız ve Kıymetli Çalışanlarımız;

2018 dünya ekonomisinde büyüme trendi yavaşlarken ekonominin seyrine ilişkin beklentilerde de iyimserliğin azaldığı bir yıl oldu. Başta ABD ile Çin olmak üzere ülkeler arası ticari problemler ve gelişmekte olan ülkelerin yüksek borçlanma düzeyleri gerilimleri artırdı. İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecindeki gelişmeler de Türkiye için büyük önem taşımaktadır.

Küresel düzlemde büyüme hızındaki düşüş eğilimiyle birlikte yaşanan ekonomik daralma ve belirsizliğin etkileri yanında ülkemizde son aylarda yaşanan kur dalgalanmaları 2019 yılının da zor geçecek bir yıl olarak görülmesine sebep oldu. Türkiye ekonomisinin gelişmesinde uzun yıllardır itici güç olan inşaat sektörünün büyüme hızı, kur ve faiz oranlarındaki artışlar ve mali disiplin politikaları nedeniyle, geçmiş yıllara göre gerileyerek neredeyse durma noktasına geldi. Sektörün küçülmesine neden olan bir diğer olumsuz gelişme de konut piyasasında yaşandı. Türkiye genelinde konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 oranında düştü. Önümüzdeki dönemde, yatırımların artan finansman maliyetleri, kredi imkanlarının zorlaşması, jeopolitik riskler ve küresel yavaşlama nedeniyle azalmaya devam etmesi bekleniyor.

Türkiye’nin şu anda en önemli gündem maddelerinden biri olan enflasyon ve kur dalgalanmaları da kaygı veren unsurlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. 2018 yılında yüzde 2,6 oranında gerçekleşen ekonomik büyüme oranının bu yıl yüzde birler seviyesinde olması bekleniyor. Seçim sonrası açıklanan yeni ekonomik program çerçevesinde atılan adımların ekonominin dengelenmesi yönünde yapacağı katkı çok önemli.

Sonuç olarak 2019 yılı risklerle beraber fırsatları da barındıran bir yıl olacak gibi görünüyor.

Nurol Holding olarak ilk amacımız, kapasitemizi maksimum kullanarak, dengeli bir portföy ile risklerimizi iyi yönetmek olacak. Ürün geliştirme ve çeşitlendirme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Teknoloji alanında çok önemli bir Ar-Ge yapısı oluşturduk ve yeni ürün arayışlarıyla birlikte mevcut ürünlerde maliyeti azaltarak kaliteyi artırma yönünde çalışmalar yapıyoruz. Grubumuzun sadece Türkiye’de değil tüm dünya pazarlarında marka bilinirliliğini artırarak sürdürmek istiyoruz. Bunu her zaman olduğu gibi hissedarlarımızla birlikte iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarımızın gayret ve desteğiyle başarabileceğimizin bilinci içindeyiz.

NUROL, inşaat ve taahhüt sektörü başta olmak üzere savunma sanayi, gayrimenkul yatırım, madencilik, finans, turizm, enerji, ticaret ve hizmet sektörlerinde yurt içinde ve yurt dışında yapılanmış kırka yaklaşan iştirak, bağlı ortaklık, şube ve proje ortaklığı ile faaliyet göstermeye devam etmektedir. Grubun, 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile konsolide aktif büyüklüğü yaklaşık 20,3 Milyar TL olup 2019 yıl sonu hedefi 21,2 Milyar TL olarak planlanmıştır. Gelişen piyasa ve ekonomik değişimlere paralel olarak sürdürülebilir büyüme odaklı stratejimiz doğrultusunda faaliyetlerini planlayan, koordine eden ve yürüten NUROL ŞİRKETLER TOPLULUĞU, yurt içi ve yurt dışı projeleriyle bugün toplam 10.000’in üzerinde insan kaynağına, 7,2 milyar TL ciroya sahip olup, 2019 yılı sonunda cirosunu % 54 artışla 11,1 Milyar TL'ye çıkarmayı bütçelemiş bulunmaktadır.

Toplam ciromuz içinde çok büyük bir paya sahip olan NUROL İNŞAAT'ın faaliyet sahasının yurt içi ve yurt dışında BAE, Suudi Arabistan, Libya, Cezayir, Fas ve Katar'dan, Gürcistan, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Irak ve Afganistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış birçok ülkeyi kapsadığını söyleyebiliriz. Afrika ve Körfez Bölgesi, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Balkanlar ağırlıklı olmak üzere yeni proje edinimlerine yönelik araştırmalarımız devam etmektedir.

Türk Savunma Sanayi alanında ihtiyaçların karşılanması konusunda hizmet veren NUROL MAKİNA, NUROL TEKNOLOJİ ve FNSS Şirketlerimiz sektörün talepleri doğrultusunda üretim, tasarım ve mühendislik faaliyetlerine devam etmekte ve kullanıcı taleplerine uygun entegre çözüm paketleri sunmaktadırlar. Şirketlerimiz, sadece yurt içinde değil, büyük projelere imza attığı birçok ülkede yerli iş gücü istihdamı, yerel tedarik zinciri kurulması ve teknoloji transferiyle de büyük ölçüde ekonomik katma değer yaratmaya devam etmektedir.

Ülke ekonomisine katkılarını Madencilik alanında TÜMAD Madencilik şirketiyle sürdüren NUROL Holding; “insan için maden” sloganı ile işletmelerinde, insana ve çevreye saygılı sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda üretimini gerçekleştirmektedir. TÜMAD Madencilik, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (AİKB) performans gerekleriyle uyumlu ve “en iyi uygulanabilir teknolojiye” sahip projeleriyle, ülkenin altın üretimindeki yeni gücü olarak önde gelen şirketler arasındaki yerini almıştır.

Şirketlerimizin ticari başarılarına odaklanırken toplumsal görevlerimizi yerine getirmek amacıyla kurduğumuz NUROL VAKFI aracılığıyla eğitim başta olmak üzere kültür, sanat ve spora kadar birçok alanda gençlerimize fayda sağlayacak projeler desteklenmektedir. Doğal ve kültürel mirasımızı korumak amacıyla yatırım yaptığımız bölgeler dahil ülke çapında çeşitli sosyal faaliyetlere devam edilmektedir.

Yurdumuzun kalkınmasına yarım asrı aşan bir süredir destek olan yatırımlarımızla, ülke ekonomisi ve istihdama yaptığımız katkılarla, sağladığımız döviz girdileriyle çağın niteliklerine uygun bir şekilde hizmetimizi artırma gayreti içindeyiz. Yurt dışında da karlı büyüme hedefimiz doğrultusunda NUROL adına layık bir şekilde ilerlerken, evrensel değerlerden ödün vermeden ülkemizin adını en iyi şekilde temsil ederek başarılı projelerde yer almaya devam edeceğiz.

Geçmişten bugüne, çevreye ve insana duyduğumuz saygıyla etik değerlerimizden ödün vermeden sürdürdüğümüz bu uzun yolculukta Kurucu Ortaklarımız başta olmak üzere, özveriyle çalışarak birlik ve beraberliğimize katkıda bulunan NUROL AİLESİ mensuplarına teşekkürlerimi sunuyor, barış, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,
Nurettin ÇARMIKLI
Yönetim Kurulu Başkanı

ÜST