Başkanın Mesajı

Değerli Hissedarlarımız, İş Ortaklarımız ve Kıymetli Çalışanlarımız;

NUROL Holding olarak yarım asrı geçen tecrübe ve birikimlerimizi katarak yarattığımız üstün marka kalitesiyle; inşaat ve taahhüt sektörü başta olmak üzere savunma sanayi, madencilik, ileri teknoloji, gayrimenkul yatırım, finans, turizm, enerji, ticaret ve hizmet gibi birçok farklı sektörde yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerimize aralıksız devam etmekteyiz.  Öncelikli amacımız; kırka yakın iştirak, bağlı ortaklık, şube ve proje ortaklığı ve on beş bine yaklaşan çalışanımızla birlikte kapasitemizi maksimum seviyede kullanmak ve dengeli bir portföy ile risklerimizi iyi yöneterek ülke ekonomisine istihdam ve katma değer yaratmaktır. Kurulduğumuz günden bu yana NUROL adına layık bir şekilde yurt içinde faaliyetlerimize devam ederken, yurt dışında da evrensel değerlerden ödün vermeden ülkemizin adını en iyi şekilde temsil ederek başarılı projelerde yer almaya özen göstermekteyiz.

Hayata geçirdiğimiz tüm kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerinde, topluma öncü ve örnek olma amacıyla hareket ederken, ülkemizin gelişen refah seviyesine ulaşmasına katkıda bulunmayı görev edindik. Şirketlerimiz için sürdürülebilir başarının sadece kar odaklı merkezler olmasıyla değil, çevrenin korunmasıyla birlikte sosyal paydaşlarımızın hayatına değer katarak anlam kazanacağını düşünüyoruz. Bu anlayışla faaliyet gösterdiğimiz her alanda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı önceliğimiz olarak görüyor ve çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz.

Ekonomik gelişmelere baktığımızda;

Bilindiği gibi 2018’in son çeyreğinde ekonomide resesyona girilmiş olması ve 2019’un ilk aylarında da devam etmesiyle birlikte ekonomideki daralmanın olumsuz etkileri tüm sektörlerde görülmüştü. Türkiye ekonomisi 2019’un son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre % 6 büyümesine rağmen yılın tamamındaki büyüme ancak % 0,9 olmuştu. Şubat 2019’da 5,32 TL seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru ise, yılsonunu 5,95 TL olarak kapatmıştı. Yıl boyunca yatırımlar; artan finansman maliyetleri, kredi imkanlarının zorlaşması, jeopolitik riskler ve küresel yavaşlama nedeniyle azalmaya devam etmişti.

2020 yılına böyle olumsuz bir ivmeyle girmişken Çin’den başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla birlikte zaten düşüşte olan küresel ticaretin oldukça aşağı çekileceği tahmin ediliyor. Bu durum dünya için beklenenden çok daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Zaten dünya ticaret hacminde 2019 yılında yaşanan % 0,4 gerilemenin, ABD’nin başını çektiği ticaret savaşlarının da etkisiyle,  küresel krizin yaşandığı 2009 yılından bu yana son on yılda görülen ilk büyük düşüş olduğu açıklanmıştır.

Maliye politikaları, faizler, döviz kurları, enflasyon gibi beklentilerin önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyebileceğini söyleyebilmek bugünden pek mümkün görünmüyor.  Böyle belirsiz bir ortamın getireceği ekonomik değişimlerin nasıl olacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Hükümetin 2020 için % 5 olarak hedeflediği ekonomik büyüme oranının mevcut koşullar altında artık gerçekleşmesi oldukça zor diyebiliriz. Yılbaşından beri küresel çapta yaşanan olumsuz gelişmeler maalesef 2020 yılının kur riski açısından da yüksek bir yıl olarak geçeceğini göstermektedir.

GRUP Şirketlerimize baktığımızda;

NUROL İnşaat; referans projeleri arasında altyapı projeleri, karayolları, otoyollar, demiryolu ve metro sistemleri, tüneller, gaz / petrol boru hatları ve ilgili tesisler, sulama / drenaj sistemleri, barajlar ve hidroelektrik santraller, su temini ve pis su sistemleri, kentsel / endüstriyel arıtma tesisleri ve katı atık tesisleri, anahtar teslimi üretim tesisleri ile sanayi kompleksi projeleri, sanayi siteleri, iş ve ticaret merkezi projeleri, lüks / toplu konut ve sosyal merkez projeleri ile otel, tatil köyü ve turistik tesis projeleri bulunmakta olup, Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri listesinde yer almanın haklı gururunu yaşamaktadır. Yurt içinde çok büyük projelere imza atarak yenilikçi teknoloji ve geliştirdiği iş modelleriyle kalitesini her geçen gün yükselten NUROL, yurt dışında da Cezayir ve Fas’dan, BAE, Suudi Arabistan, Umman, Libya, Katar, Gürcistan, Romanya,  Macaristan, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Afganistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olan yirmiye yakın ülkeyi kapsayan projeleriyle ülkemizin bayrağını başarıyla dalgalandırmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra yurt dışı faaliyetlerimizin genişletilmesi amacıyla; Lübnan, Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Kuveyt, Kazakistan, Azerbaycan, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Romanya ve Ukrayna gibi ülkelerde iş geliştirme çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Türk Savunma Sanayi alanında ihtiyaçların karşılanması konusunda hizmet veren NUROL Makina, NUROL Teknoloji, FNSS ve NUROL Bae Systems (BNA) Şirketlerimiz sektörün talepleri doğrultusunda etkin, güvenilir ve yenilikçi üretim, tasarım ve mühendislik faaliyetlerine devam etmekte ve kullanıcı taleplerine uygun entegre çözüm paketleri sunmaktadır. Şirketlerimiz sadece yurt içindeki başarılarıyla değil, büyük projelere imza attığı birçok yabancı ülkeye olan ihracatı, yerli iş gücü istihdamı, yerel tedarik zinciri kurulması ve teknoloji transferiyle de ülkemize ekonomik katma değer yaratmaya devam etmektedir.

TÜMAD Madencilik “insan için maden” sloganı ile işletmelerinde insana ve çevreye saygılı sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda altın üretimini gerçekleştirmektedir.  Şirketimiz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (AİKB) performans gerekleriyle uyumlu ve “en iyi uygulanabilir teknoloji”ye sahip görülen projeleriyle, kısa sürede ülkenin altın üretimindeki yeni gücü olarak öncü şirketler arasındaki yerini almıştır. Doğal Kaynaklar dalında uluslararası iki proje finansmanı ödülüne sahip ilk Türk şirketi olan TÜMAD, 2011 yılında madencilik faaliyetlerine başlamış olup, kısa sürede işletmeye aldığı Lâpseki ve İvrindi projeleri yanında, yurt içi ve yurt dışında maden arama faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.

NUROL GRUP mali rakamlarına baktığımızda;

31 Aralık 2019 tarihi itibari ile konsolide aktif büyüklüğümüz yaklaşık 25 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönem itibarıyla 9,1 milyar TL ciroya sahip olan Grubumuzun 2020 yıl sonu ciro hedefi 9,6 Milyar  TL olarak planlanmıştır. Fakat gelişen beklenmedik piyasa ve ekonomik değişimlere paralel olarak önümüzdeki dönemde hedeflerimizi yeniden değerlendirmek ve güncel duruma uygun yeni hedefler belirlemek durumunda kalacağız.

Yurdumuzun kalkınmasına yarım asrı aşan bir süredir katkıda bulunan yatırımlarımızla, ülke ekonomisi ve istihdamı artırma yönünde desteğimizle, sağladığımız döviz girdileriyle çağın gereklerine uygun bir şekilde hizmetimizi artırma gayreti içindeyiz. Şirketlerimizin ticari başarıları yanında toplumsal görevlerimizi yerine getirmek amacıyla kurduğumuz NUROL Vakfı tarafından eğitim başta olmak üzere kültür, sanat ve spora kadar birçok alanda çocuklarımıza ve gençlerimize yarar sağlayacak projeleri desteklemeye devam etmekteyiz. İnsana ve çevreye duyduğumuz saygıyla, doğal ve kültürel mirasımızı korumak amacıyla yatırım yaptığımız bölgeler dahil olmak üzere ülke çapında çeşitli sosyal faaliyetleri sürdürmekte, okullar, kütüphaneler, camiler inşa ederek milletimizin kullanımına sunmaktayız.

Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılmakta olan koronavirüs salgını nedeniyle gelecek endişemiz tüm insanlık adına bizler için de geçerlidir. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri de aşacağımıza inancım sonsuzdur. Dünyamız ve ülkemiz için sağlıklı ve güzel günlere kavuşmak umuduyla Kurucu Ortaklarımız başta olmak üzere, özveriyle çalışarak geçmişten bugüne yanımızda olan tüm NUROL AİLESİ mensuplarına teşekkürlerimi sunuyor en kısa sürede yeniden barış ve huzur dolu günlere kavuşmayı diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

Nurettin ÇARMIKLI
Yönetim Kurulu Başkanı

ÜST