nurol

NUROL HOLDİNG Facebook Sayfası   NUROL HOLDİNG Twitter Sayfası   NUROL HOLDİNG Instagram Sayfası
Nurol Holding
Nurol Holding A.Ş.
İnşaat ve Taahhüt Sektörü
Savunma ve İmalat Sektörü
Finans Sektörü
Ticaret ve Hizmet Sektörü
Turizm Sektörü
İştiraklerimiz
Nurol Holding A.Ş. - Sektörler PDF Yazdır e-Posta
KOORDİNATÖRLER
Ticaret Grubu Koordinatörü : Dr. EYÜP SABRİ ÇARMIKLI
İnsan Kayn. ve Halk. İliş. Koordinatörü : GÜROL ÇARMIKLI
Turizm Grubu Koordinatörü : GAYE ÇARMIKLI
İş Geliştirme Koordinatörü : CEYDA ÇARMIKLI KILIÇASLAN
Finansman Koordinatörü : KERİM KEMAHLI
DANIŞMANLAR
Baş Danışman : AHMET SOYLU
Danışman : BEKİR CUMURCU
Danışman : MERAL SARI CEYLAN
Danışman : KENAN TEPEDELEN
Hukuk Baş Müşaviri : CUMHUR BOZKURT
Uluslararası Hukuk Baş Müşaviri : Dr. FEYİZ ERDOĞAN
BÖLÜM BAŞKANLARI
Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanı : NESRİN SARI
Savunma Sektörü Tem. Bölüm Başkanı : M.CEVAT SARI
DENETİM GRUBU
Denetçi : MELTEM ŞİMŞEK
Denetçi : AŞKIN YILMAZ
MÜDÜRLER
Genel Muhasebe Müdürü : KORKUT ŞEŞENOĞLU
Finansman Müdürü : SERHAN SONAER
Planlama ve Bütçe Kontrol Müdürü : KIVANÇ ÖZER
Bilgi Teknolojileri Müdürü : EMİNE ONGUN
İdari ve Sosyal İşler Müdürü : BORA SOYUER
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü : BAHAR KOVALI

NUROL Holding, 2014 yılı itibariyle yurt içi ve yurt dışında 40’a yakın bağlı ortaklık, iştirak ve proje ortaklığı ile faaliyet göstermektedir.

Çarmıklı Ailesinin inşaat ve ticaret alanındaki faaliyetleri, yapılan araştırmalara ve belgelere göre Cumhuriyet öncesi zamanlara dayanmaktadır. Kurumsal anlamda ise Kollektif Şirket olarak 1966 yılında temeli atılan ve 1983 yılında Anonim Şirkete dönüştürülerek faaliyetleri hız kazanan Nurol İnşaat Şirketi giderek büyüyerek dünya devleri arasında yer almış ve bugün Holdingin lokomotif şirketi olma ünvanını elinde bulundurmaktadır.

Türkiye'de uzun yıllara dayanan deneyim ve birikimlerini yurt dışında birçok ükeye taşıyan Şirket, farklı milletlere mensup on bine yakın çalışanı ve 500 milyon ABD Dolarının üzerinde değeri bulunan makine parkı ile baraj, tünel, köprü, otoyol gibi altyapı ve ulaşım başta olmak üzere her türlü endüstriyel tesis, iş ve ticaret merkezi, otel, lüks konut, bina, uydukent projeleri gibi çok çeşitli alanlarda proje yatırımları yapmaktadır. Başarılı çalışmalarıyla dünyanın farklı bölgelerinde referanslara sahip bulunan NUROL İnşaat, son yıllarda en büyük uluslararası müteahhitlik firmaları arasında yer almaya hak kazanmıştır.

NUROL’un farklı sektörlerde yapılanması ise 1980’li yıllarda Türkiye’nin dışa açılma politikalarını benimsemesi ile paralel olarak gelişmiştir. İnşaat, taahhüt, makina, imalat, savunma sanayii, enerji, teknoloji, finans, gayrimenkul yatırım, turizm ve hizmet gibi değişik sektörlerde yer alan şirketlerinin kurulması ve artmasıyla birlikte, NUROL Holding çatısı altında toplanma gereği ortaya çıkmıştır. Merkezi Ankara’da bulunan Holding’in İstanbul’da ve yurt dışında birçok ülkede temsilcilikleri bulunmaktadır. NUROL Topluluk Şirketleri, dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülke ve toplumun hedeflerine uyumlu hizmetlerini en iyi kalitede yatırıma dönüştürmeye özen göstererek, Holding çatısı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Holding tarafından koordine edilen Bağlı Şirketler ve İştirakler gelişen teknoloji ve sosyo-ekonomik şartlar doğrultusunda yapılandırılmaktadır. Şirketler, Holding Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcıları’na bağlı Genel Koordinatörlük altında Sektörel Koordinatörlükler ile birlikte Genel Müdürler tarafından yönetilmektedir.

Yenilenen organizasyon yapısı ile birlikte faaliyetler en yüksek verimlilik ve etkinlik ilkesi çerçevesinde, proje geliştirme, insan kaynakları, finans, mali ve hukuksal yönetim, bilgi ve iletişim teknolojisi, basın ve halkla ilişkiler, denetim gibi birimler, koordinatör, başkan, danışman ve müdürlerin idaresi altında yürütülmektedir. NUROL Holding çağa uygun kurumsal yapısıyla birlikte varlığını bir aile şirketi olarak devam etmenin avantajını iyi değerlendirmiş, birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak yapısallaşma sürecini yönetmiş ve büyüme stratejisini sağlam temellere dayandırmayı prensip edinerek sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda yoluna devam etmektedir.

Holding, yatırımlarında aynı zamanda toplumsal faydayı da önemseyerek, ülkenin en uzak köşelerinde yeni iş alanları ve istihdam yaratmakta, yatırım yaptığı bölgelerde sosyal katkı sağlayacak projeler üretmekte ve destek olmaktadır. Bu anlamda 1996 yılında NUROL Eğitim, Kültür ve Spor Vakfı’nı kurmuştur.

NUROL Holding, kurucu ortaklarının uzun yıllara dayanarak yarattığı bilgi, deneyim ve kurum kültürünü koruyarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de bütün çalışanlarıyla birlik ve beraberlik içinde faaliyetlerine devam edecektir.