nurol

NUROL HOLDİNG Facebook Sayfası   NUROL HOLDİNG Twitter Sayfası   NUROL HOLDİNG Instagram Sayfası
Nurol Holding
Nurol Holding A.Ş.
İnşaat ve Taahhüt Sektörü
Savunma ve İmalat Sektörü
Finans Sektörü
Ticaret ve Hizmet Sektörü
Turizm Sektörü
İştiraklerimiz
Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. PDF Yazdır e-Posta
Kuruluş Tarihi 1966 Tel 0212 286 80 10
Çalışan Sayısı 9.000 Faks 0212 286 80 11
Genel Müdür Nurettin AKDENİZ
E-mail Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Adres Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza No: 257 Kat:19 34450 Maslak, Sarıyer / İSTANBUL Web www.nurolinsaat.com.tr

NUROL Şirketler Topluluğu'nun ilk ve öncü şirketi olarak Ankara'da 1966 yılında kurulmuş olan NUROL İnşaat, 30 yılı aşkın süredir çalışmalarını uluslar arası arenaya da taşımıştır. 80'lerde Suudi Arabistan ile başlayan yurt dışı çalışmalar, 90'lı yıllarla beraber dağılan Sovyetler Birliği'nin ardından kurulan Rusya Federasyonu ve BDT ülkelerine genişlemiştir. 2000'li yıllar ile birlikte ise bir kez daha Orta Doğu ve Kuzey Afrika ilgi sahasına dahil edilmiştir. Bu dönem zarfında yurt içi çalışmalar da tüm hızıyla devam etmiş ve Türkiye'nin önde gelen sanayi kompleksleri ve altyapı yatırımları çerçevesinde pek çok proje referanslar arasına katılmıştır.

2014 yılı itibariyle, inşaat ve ticaretten makina ve savunma sanayine, bankacılık ve finanstan, otelcilik ve turizme kadar farklı alanlara yayılmış 40'tan fazla bağlı şirket ve ortaklık içeren NUROL Holding Topluluğu'nun amiral gemisi NUROL İnşaat'ın faaliyet sahası BAE, Suudi Arabistan, Libya, Cezayir, Fas ve Katar'dan, Gürcistan, Polonya, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Irak ve Afganistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış on beş ülkeyi kapsamaktadır.

ABD'li Mc Graw Hill'e bağlı “Engineering News Record” (ENR.com) tarafından yayımlanan Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri listesinde yer alan NUROL İnşaat'ın referans proje portföyü bağlamında çalışma alanı altyapı projelerini, karayolları, otoyollar, demiryolu ve metro sistemleri, tüneller, gaz/petrol boru hatları ve ilgili tesisler, sulama/drenaj sistemleri, barajlar ve hidroelektrik santraller, su temini ve pis su sistemleri, kentsel/endüstriyel arıtma tesisleri ve katı atık tesisleri, anahtar teslimi üretim tesisleri ile sanayi kompleksi projelerini, sanayi siteleri, iş ve ticaret merkezi projelerini, lüks/ toplu konut ve sosyal merkez projeleri ile otel, tatil köyü ve turistik tesis projelerini içermektedir.

Bu başarılı geçmişi ile yakalanan grafik paralelindeki çalışmalar, mevcut devam eden yurt içi ve yurt dışı işlerle tüm hızıyla sürmektedir.

Körfez Bölgesi, özellikle de BAE, NUROL İnşaat için önemli bir odak noktası niteliğini korumaktadır.

Abu Dhabi'deki projelerimizden Bab Al Qasr Otel ve Çok Amaçlı Turizm Kompleksi Projemiz'in gerçekleşme oranı %75 mertebesine ulaşmış bulunmaktadır. Ofis, lüks konut ve sosyal tesis bölümleri içeren kompleks 41 katlı ikiz kule içermekte olup, toplam inşaat alanı 155.000 m2'ye ulaşacaktır. Projemiz’in 2015 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

Diğer yandan son dönem kazandığımız Marina City Villaları ve Sadiyat Adası Müzeler Bölgesi Servis Tüneli projelerinde de çalışmalarımız başlamaktadır. Projelerden Marina City Villaları Projesi kapsamında toplam 120.000 m2 kapalı alana sahip muhtelif tipte villa ve konutlar inşa edilecek olup, Sadiyat Adası Müzeler Bölgesi Servis Tüneli Projemiz’de ise 1,5 km uzunlukta taşıt ulaşım tüneli tasarım dahil gerçekleştirilecektir.

Faaliyetlerimizin sürdüğü bir diğer ülke olan Cezayir'de tamamlanma aşamasına gelen Douera Barajı Projemiz’e ilave olarak son dönemde taahhüt altına alınan Souk Tlata ve Boukhroufa Barajları’nda da mobilizasyon ve ön hazırlık çalışmalarımız devam etmektedir. Her iki barajımız da kil çekirdekli toprak dolgu tipinde olup, Souk Tlata Barajı 1,5 milyon m3, Boukhroufa Barajı ise 4,3 milyon m3 gövde hacmine sahip olacaktır.

Cezayir’de son olarak Tizi Ouzu Şehri, Doğu-Batı Otoyolu Bağlantı Yolu Projesi Mart 2014’de taahhüt altına alınmış bulunmaktadır. 48 km otoyolun, toplam 2x2,7 km uzunlukta tünel ve toplam 2x10 km uzunlukta viyadük ve köprü yapıları ile beraber inşasını içeren bu projemiz Nisan 2017’de tamamlanacaktır.

Bir diğer faaliyet sahamız olan Libya'da, maalesef yaşanan karışıklık dolayısıyla sekteye uğramış olan faaliyetlerimizin, 160 km bölünmüş karayolu rehabilitasyonunu içeren Sahilyolu Algarabolli-Misuratah Kesimi Projesi, Trablus'taki Al Fateh Üniversitesi kapsamındaki Ekonomi ve Hukuk Fakülteleri, Beden Eğitimi Fakültesi ve Kampüs B Altyapı İşleri Projeleri çerçevesinde tekrar başlaması için girişimlerimiz sürmektedir.

Fas’ta, Al Jadida-Safi Otoyolu'nun 3 ve 4 numaralı paketlerini teşkil eden 82 km otoyol standardındaki karayolu projemiz programı çerçevesinde devam etmektedir.

Gürcistan’daki çalışmalarımız, kardeş şirketimiz NUROL Makine Çelik İşletmeleri’nin faaliyetleri çerçevesinde sürmektedir.

Irak’taki ilk taahhüdümüz olan Sadr Şehri Stadyum Kompleksi Projemiz 30.000 kişilik bir stadyum, 2.500 seyirci kapasiteli antrenman sahaları ve otel tesislerinin, tasarım dahil anahtar teslimi olarak gerçekleştirilmesini içermektedir.

Diğer yandan, Süleymaniye’deki Silo ve Ambar Kompleksi Projemiz’de çalışmalar Temmuz 2014 itibariyle tamamlanma aşamasına gelmektedir. Projemiz çerçevesinde 80.000 ton kapasiteli silo kompleksi ve 12 adet ambar yapısı tasarım dahil gerçekleştirilmektedir.

Gerçekleşme açısından ağırlık noktamız olan yurt dışı faaliyetlerimizin kapsamının genişletilmesi için iş geliştirme çalışmalarımız da tüm hızıyla devam etmektedir. Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez Bölgesi’ndeki girişimlerimizin yanı sıra, Sahra Altı Afrika’da da farklı ülkelerde çalışmalar sürmektedir. İmzalanan ön anlaşma ve niyet mektupları çerçevesinde geliştirme aşamasındaki projelerimizin 2014 ortalarında yapım sözleşmesi imza aşamasına getirilmesi öngörülmektedir.

Yurt dışındaki çalışmalarımızın yanı sıra 2011 yılında Türkiye'deki projelerimizde de önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Türkiye'nin son dönem en önemli altyapı projelerinden olan ve NUROL İnşaat’ın yerel ortakları arasında yer aldığı Türk- Japon Ortak Girişimi tarafından yürütülen ve İstanbul’un iki yakasını deniz altından demiryolu hattı ile birleştiren MARMARAY Boğaz Tüp Geçiş Projemiz Ekim 2013 itibariyle hizmete girmiş bulunmaktadır.

NUROL İnşaat liderliğindeki uluslararası konsorsiyum tarafından yapımı sürdürülen, 25 milyon m3 gövde dolgusu ile ön yüzü beton kaplamalı tipte inşa edilmekte olan ve 1.200 MW kapasite ile yıllık 4 milyar kWh enerji üretecek olan Ilısu Barajı ve HES Projemiz’de, gerçekleşme oranı %70 seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Diğer yandan kazanılan ihale ile taahhüt altına alınan Hasankeyf Grubu Karayolu Köprüleri Projemiz çerçevesinde de inşaat çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Bu proje çerçevesinde 4, 11, 16 ve 2 açıklıklı dört köprü inşa edilmektedir.

Diğer yandan Türkiye’nin en büyük Yap-İşlet-Devret Modelli Altyapı Yatırımı konumundaki Gebze-İzmir Otoyolu (İzmit Körfezi Asma Köprüsü dahil) Projemizde gerek asma köprü bölümünde gerek ana mühendislik yapıları bağlamında yapım çalışmaları başlamış bulunmaktadır. 425 km otoyol ile 1.500 m orta açıklığa sahip İzmit Körfezi Asma Köprüsü’nün dizayn dahil gerçekleştirilmesini içeren projemizde asma köprünün 35.000 ton çelik imalât içeren güney yaklaşım viyadüğünün yapımı da kardeş şirketimiz NUROL Makine Çelik İşletmeleri ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Ocak 2012 sonunda yapım sözleşmesi imzalanmış olan Ordu Çevre Yolu Projemiz’de yapım çalışmaları devam etmektedir. 19,1 km uzunluğundaki Ordu Çevre Yolu'nda toplam uzunluğu 5,3 km olan 2 adet çift tüp tünel, toplam uzunluğu 2 km olan 3 adet viyadük, 5 adet köprü, 2 adet alt geçit ve 3 adet köprülü kavşak bulunmaktadır.

Kazanılan ihale ile Grubumuz tarafından alınan arazi üzerinde İstanbul’da gerçekleştirilen NUROL Tower Çağlayan İş Kompleksi Projemiz’de çalışmalar sürmekte olup, projemizin 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 6.800 m2 proje alanı üzerinde gerçekleştirilecek kompleksin toplam 70.500 m2 kapalı alanı olacaktır.

Yine NUROL Grubu yatırımı olarak İstanbul’da gerçekleştirilen NUROL Life Çok Amaçlı Kompleksi ve NUROL Park projelerimizde de inşaat çalışmaları sürmektedir. NUROL Life Projemiz çerçevesinde toplam 115.000 m2 kapalı alanlı çok katlı kompleks, NUROL Park Projesi çerçevesinde ise toplam 270.000m2 kapalı alanlı ve farklı amaçlı dokuz blok anahtar teslimi gerçekleştirilecektir.

NUROL İnşaat ve Ticaret A.Ş., yukarıda kısaca değinilen bu çalışmaları ile başarılarla dolu geçmişinin haklı gururunu, kuruluşunun ilk gününden itibaren kaybetmediği genç ve dinamik ruh ile geleceğe emin adımlarla taşımaktadır.